Verkiezingsprogramma 2022-2026 PHB

Wonen            Veiligheid            Zorg                jeugd

Cultuur         Middelen     communicatie   Organisatie

PHB is een onafhankelijke lokale politieke partij, opgericht in 2014. Wij willen graag opkomen voor Hoensbroek binnen de Heerlense politiek. “Wij gaan voor Hoensbroek” is geen loze kreet. Het geeft precies aan wat onze doelstelling is. De leden van onze partij zijn woonachtig of werkzaam in Hoensbroek en betrokken bij hun eigen omgeving. Als betrokken bewoners van Hoensbroek gaan wij bij alle onderwerpen in de gemeenteraad na wat voor de bewoners van Hoensbroek het beste besluit zou zijn. Wij zijn geen linkse of rechtse politieke partij.

 

De politiek is de afgelopen jaren veel te ver van mensen af komen te staan. Bewoners voelen zich niet meer gehoord als het gaat over besluiten die hen allen aangaan. Deze vervreemding vinden wij doodzonde. Het gaat bij politieke besluiten over zaken die ons allen aangaan. Denk aan werkgelegenheid, veiligheid op straat, onderhoud van wegen en groen, voorzieningen (scholen, winkels, vervoer, medische hulp). De politiek beslist over veel van dit soort onderwerpen die ons allen raken. 

 

Wij vonden dat het stadsdeel Hoensbroek bij de verdeling van middelen niet altijd goed werd vertegenwoordigd door de bestaande partijen en dat was reden voor ons om een eigen partij op te richten met als hoofddoel: “Wij gaan voor Hoensbroek”.

 

Onze filosofie is dat lokale mensen die hun eigen stadsdeel vertegenwoordigen het beste opkomen voor hun eigen stadsdeel. Zij zijn benaderbaar voor de mensen uit hun omgeving en weten wat er leeft. De gemeente Heerlen is groot. Het risico dat de afstand tussen politiek en burgers nog groter wordt ligt op de loer. Ons antwoord hierop is zorg voor lokale vertegenwoordiging in de raad, het liefst vanuit iedere Wijk en Stadsdeel.

 

Om goed op te kunnen komen voor onze achterban, zijn wij lid van Lokaal Limburg. Zo worden we vertegenwoordigd in de Provinciale Staten en kunnen wij, en alle lokale partijen in Limburg, onze belangen hier ook behartigen. Lokaal Limburg is op haar beurt weer lid van het platform OSF (onafhankelijke senaatsfractie) tegenwoordig OPNL (Onafhankelijke Politiek Nederland) en heeft hierdoor een rechtstreekse ingang in de eerste kamer waar wij een eigen senator (Auke van der Goot)  hebben.

 

Wat willen wij: wij willen dat regelgeving rekening houdt met de inwoners van Hoensbroek. Wij gaan voor samenwerking, waarbij inwoners van Hoensbroek gehoord worden.

 

Wij organiseren regelmatig bijeenkomsten in Hoensbroek om te horen wat de hoensbroekenaar belangrijk vindt en dit nemen wij mee in ons partijprogramma. In verband met de corona-maatregelen hebben we deze keer ook digitaal, via facebook en mail, gevraagd wat mensen belangrijk vinden en waar wij de komende vier jaar aandacht aan moeten schenken.

 

In dit programma geven wij per hoofdonderwerp aan wat onze speerpunten zijn voor de komende jaren. Klik op het plaatje hierboven van het onderwerp dat u interesseert. Voor het volledige programma klik <hier>.