Zorg

Op dit gebied willen wij aandacht schenken aan een aantal onderwerpen. Leidraad moet zijn de menselijke maat niet de regeltjes of procedures.

  • Eenzaamheidsproblematiek aanpakken
  • Inzetten op meer buurtbetrokkenheid
  • Gebruik maken van de bestaande buurtstichtingen
  • Jeugdzorg/wmo aanvragen betere afstemming van de hulpverlening en communicatie hierover.