****PERSBERICHT******

MONDKAPJES VOOR SCOUTING HOENSBROEK

 

Afgelopen week werden wij benaderd door De Scouting in Hoensbroek met de vraag: "faciliteert de gemeente in mondkapjes voor verenigingen?"

Ze kregen van de gemeente Heerlen en diverse gelieerde gemeentelijke instanties echter nul op het rekest. Wij vinden dat Scouting enorm bijdraagt in de sociale ontwikkeling van de kinderen. Stille armoede bestaat helaas ook onder de scoutingsleden en daarom met er geen enkele drempel zijn om hieraan deel te nemen. 

Om het probleem voorlopig op te lossen heeft Partij Hoensbroeks Belang zelf de beurs getrokken en Scouting Hoensbroek voorzien van 1000 mondkapjes.

 

Hopelijk vind ons voorbeeld navolging door andere partijen.

Om tot een structurele oplossing vanuit de gemeente te komen gaan wij art. 33 vragen stellen.

29 januari 2022


****PERSBERICHT*** Jan. 2022


Fred Daamen (51) wordt de lijsttrekker voor Partij Hoensbroeks Belang (PHB) bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 voor gemeente Heerlen.

In 2013 was Daamen medeoprichter van PHB en sinds de oprichting heeft hij verschillende rollen vervuld zoals fractie-assistent, secretaris en voorzitter. Vanaf maart

2018 is hij raadslid en sinds juni 2021 ook fractievoorzitter.

Daamen: ”Ik ben dankbaar voor het gestelde vertrouwen in mij en zeer trots ben ik op onze verkiezingslijst. Hier staan allemaal kandidaten op die sociaal betrokken zijn in de wijken en veelal een bekend gezicht zijn in hun buurt. Ik vind het een eer dat ze op onze lijst staan. Voor mij is dat namelijk het ultieme bewijs dat we de afgelopen jaren hebben aangetoond een partij te zijn die midden in de samenleving staat.

Een partij die luistert en vooral makkelijk toegankelijk is en daadwerkelijk voor de belangen van de bewoners van Hoensbroek maar ook voor andere wijken opkomt.
Al jaren hameren wij op onder andere: wonen, leefbaarheid en veiligheid.
Als lokale partij met een uitgebreid netwerk in het plaatselijke verenigingsleven, sociaal betrokken instanties/vrijwilligers en betrokken inwoners in de Hoensbroekse wijken,

weten we precies wat er speelt en kunnen wij daarop acteren.

Wij hebben een helder verkiezingsprogramma en een super team. We gaan dan ook vol vertrouwen de komende gemeenteraadsverkiezingen in die voor Hoensbroek en omgeving deze keer extra belangrijk zijn vanwege het gegeven dat alle huidige politieke partijen in Heerlen hebben uitgesproken dat er de komende jaren fors geïnvesteerd

moet worden in Hoensbroek en omliggende wijken. Wij zullen er bovenop zitten en alles uit de kast halen dat er dit keer daadwerkelijk de daad bij het woord gevoegd wordt.

Een goede verkiezingsuitslag voor PHB is daarbij essentieel zodat wij onze kreet “Wij gaan voor Hoensbroek” waar kunnen blijven maken.

De eerste 5 plaatsen op de kandidatenlijst bestaat verder uit:

Plek 2: Jan Horssels die sinds de deelname van PHB in 2014 raadslid is.

Plek 3: Miriam Schreurs die sinds 2018 raadslid is namens PHB.
Plek 4 en 5 zijn voor de nieuwkomers Leo Zoontjens en Esther Rademakers.

Partij Hoensbroeks Belang