PHB reactie coalitieakkoord 2022-2026

 

Wij zijn trots op dit akkoord omdat wij als volwaardige partner aan tafel mochten meedenken en onze partijpunten goed geland zijn in dit akkoord. Een aantal voorbeelden:

  • Heerlen-Noord heeft een prominente plaats gekregen, het college is gezamenlijk verantwoordelijk, er is een coördinerend wethouder. Maar het belangrijkste is dat de betrokkenheid van burgers centraal staat en er budget wordt vrijgemaakt om een en ander te realiseren. Boter bij de vis!
  • Bij het onderwerp wonen is het belang weergegeven van veilige, bereikbare en schone buurten met voldoende voorzieningen zoals buurthuizen, geldautomaten en supermarkten. Er is aandacht voor verstandige spreiding van zorgvoorzieningen. Er wordt gekeken naar de doorstroom van onze senioren door het creëren van levensloopbestendige woningen
  • Het politiebureau Hoensbroek krijgt een bestemming op het gebied van veiligheid en handhaving
  • In elk stadsdeel moet een plek komen voor jongeren om activiteiten te ontplooien en plekken waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten
  • Bij sport is aandacht voor de toegankelijkheid van speeltuinen
  • Bij cultuur is extra aandacht voor het subsidiebeleid van verenigingen met speciale aandacht voor carnavalsverenigingen. De belangrijke rol van verenigingen wordt erkend en ze zullen meer ondersteund worden
  • Extra aandacht voor ons mooie kasteel als visitekaartje, waarbij het onderhoud van de omgeving goed is opgenomen maar ook het organiseren van activiteiten evenementen en de inzet van het kasteel als ontvangstplek.
  • Bij ruimtelijke ordening uiteraard aandacht voor de slakhorst maar ook voor Hoensbroek-centrum. Hier komt concreet een uitvoeringsplan voor een toekomstbestendig centrum.
  • Bij ruimtelijke ordening is opgenomen dat we in elke buurt waar dit nog niet is een buurtpunt/gemeenschapshuis creëren.

 

Burgerbetrokkenheid loopt als een rode draad door het stuk heen en er is afgesproken dat we gaan experimenteren met nieuwe instrumenten om burgers te betrekken. Dit belangrijke onderwerp is ondergebracht bij de burgemeester. Maar in alle thema’s komt terug dat we samen met onze burgers zaken moeten aanpakken.

 

Daarnaast is het verbeteren van dienstverlening als rode draad opgenomen waarbij duidelijke communicatie (in veel vormen) belangrijk is voor alle onderwerpen.

 

Wij gaan voor Hoensbroek! Zoals beloofd geen loze kreet. Het komt in dit coalitieakkoord duidelijk naar voren. 

 

Download
Coalitieakkoord 2022 - 2026
Coalitieakkoord gemeente Heerlen 2022-20
Adobe Acrobat document 339.8 KB