Wat hebben wij voor Hoensbroek gedaan

Eindelijk een papieren stadskrant

Na vele malen vragen was het in december 2021 zo ver. Er is weer een papieren versie van de stadskrant verschenen. PHB vindt dit een belangrijk communicatiemiddel dat lange tijd in Heerlen ontbrak. Wij zijn blij dat dit eindelijk vorm heeft gekregen.

 Wij hebben vooral het middel om vragen te stellen en punten onder de aandacht te brengen en zo aanpak mogelijk te maken of te versnellen. De volgende onderwerpen zijn de afgelopen periode door ons ingebracht bij de gemeentelijke overleggen:

 

 • Het versnellen van de sloop pand Wijshoff
 • Snelle sloop van de leegstaande Albert Schweitserschool
 • Betere bebording voor het verkeer
 • Huisvesting voor de stadsinformanten
 • Verbetering van Baanbrekend Werk
 • Rioolverzakking door kapotte ondergrondse waterleiding aan de Heerlerweg
 • Parkeerprobleem Prof. Einthovenstraat
 • Het opnieuw sluiten van het drugspand aan de Heisterberg
 • Het al meer dan 35 jaar bestaande vuurwerk, waar veel minder subsidie voor werd gegeven, is door inzet van PHB doorgegaan en georganiseerd
 • Het doorgaan en organiseren van de lampionnenoptocht voor de kinderen
 • De overlast gevende zitbank, Bertus Aafjeshof, weg laten halen
 • Sneller afhandelen kapotte lantaarnpalen
 • Het herstellen van kapot hekwerk bij hondenuitlaat plaatsen
 • Verkeersremmende maatregelingen in de RidderHoenstraat
 • Bemiddeling ter voorkoming van sluiting van een restaurant
 • Gevaarlijke boomomranding in de Kouvenderstraat
 • Overlast jongeren Gebrookerplein
 • Verandering van de hondenbelasting en aanpakken van kattenoverlast
 • Behoud van scouting
 • Het bemiddelen voor het behoud van onze 4 speeltuinen.
 • nov. 2016 nav onze vragen wordt er permanente camerabewaking geregeld bij BMV Aldenhof om vernielingen te voorkomen.
 • Koeltoren op de rotonde plaatsen van de markt
 • Invulling voormalig terrein basisschool OBS in de Dem. De groenstrook wordt nu ingevuld door bewoners.
 • Parkeerterrein en straatverlichting bij de Pius aanzet Gebrookerplein.
 • MFC, proberen te behouden voor verenigingen of een andere goede oplossing voor hen bedenken. Dit leidde tot het besluit dat het MFC eerst te koop wordt aangeboden dus niet direct gesloopt.
 • Het Loma huis is te koop aangeboden.
 • Na een jaar eindelijk duidelijkheid bereikt over de toekomst van de Slak.
 • Er komt een bord op de autosnelweg met Hoensbroek.
 • De veteranen mogen in Gebrook blijven in het Eldershoes

 

U ziet het betreft heel veel punten in Hoensbroek die onder de aandacht en aangepakt moesten worden om onze leefomgeving te verbeteren danwel te behouden.

 

 

 

 

Wat zijn onze speerpunten voor de komende periode

 • Het heropenen van de stadsdeelwinkel zodat hoensbroekenaren niet helemaal naar Heerlen    moeten om hun zaken te regelen
 • Het opknappen van het Lomahuis (het voormalige protestants gezellenhuis)
 • De IJsbaan weer inzetten in de winter zodat de jeugd in Hoensbroek kan schaatsen.
 •  Leegstand van winkels in Hoensbroek aanpakken; PHB wil dat Streetwise zich daarvoor gaat inzetten
 •  Behoud van ons Zwembad te Hoensbroek
 •  Verloedering Heisterberg blijft onze aandacht houden. 
 •  De bestrating Kouvenderstraat-Nieuwstraat en Markt moet beter
 •  Ondersteunen van de hoensbroekse verenigingen daar waar nodig 

   

…en zo zijn er nog veel meer punten die in Hoensbroek aangepakt moeten worden kortom….werk genoeg de komende jaren J