Wat Gebeurt in Hoensbroek


Meer gebruik van het kasteel

Kerst in Kasteel Hoensbroek. 16 en 17 december 2023 14.00 tot 20.30 uur. In 2022 begon dit mooie initiatief van Programma Heerlen Noord dat wij uiteraard van harte steunen. Het mooiste kasteel van Nederland wordt gebruikt voor een mooie kerstviering. De feestelijkheden bestaan onder meer uit een schaatsbaan, een silence disco, theatervoorstellingen, optredens, boogschieten, een ridderopleiding en de tentoonstelling "De Parels van Hoensbroek". Dit alles is gratis in ruil voor een eenvoudige aanmelding via www.heerlen-noord.nl

Meer appartementen voor ouderen

Woensdag 29 november 2023 - Limburger

 Vincio Wonen bouwt levensloopbestendige en duurzame appartementen in Hoensbroek

Impressie van nieuwbouwproject Beemdenborg. — © Vincio Wonen

Hoensbroek - 

Woningcorporatie Vincio Wonen gaat in Hoensbroek een complex met 24 levensloopbestendige appartementen bouwen. Het project, Beemdenborg gedoopt, wordt volgens de planning na de bouwvakvakantie in 2024 opgeleverd. 

Jos AdriaensHet appartementencomplex met vier bouwlagen komt op een terrein tussen de Aldenhofstraat en Pastoor Schleidenstraat. Het gaat om woningen in de sociale huursector.

„De bewoners van deze sociale huurwoningen zijn verzekerd van lage energielasten”, zegt directeur Sjraar Canjels. Duurzaamheid staat hoog in het vaandel bij dit nieuwbouwplan in het Aldenhofpark. Alle appartementen krijgen zonnepanelen en een warmtepomp en zijn voorzien van energielabel A+++. 

Vincio gaat voor dit project in zee met aannemersbedrijf Vlassak. Het ontwerp is van Satijn Plus Architecten. De appartementen zijn levensloopbestendig en dus ook geschikt voor mensen die op een rolstoel zijn aangewezen. Wethouder Marco Peters (Herstructurering/Ruimtelijke Ordening, CDA) is blij met het project. „Dit is het startsein voor energiezuinige woningen van Vincio. Beemdenborg past mooi in de duurzame gebiedsontwikkeling van het Aldenhofpark.”

Voor de naamgeving van het complex was een wedstrijd uitgeschreven. De naam Beemdenborg verwijst naar het natte gebied dat deze plek vroeger kenmerkte. In het park ligt ook een waterbuffer voor het opvangen van regenwater. Om de overlast tijdens de bouw te beperken, rijdt inkomend bouwverkeer via de Aldenhofstraat en uitgaand vrachtverkeer via de Pastoor Schleidenstraat.

 

Vergroeningsacties in Hoensbroek

30 november 2023 𝐍𝐢𝐞𝐮𝐰𝐞 𝐛𝐨𝐦𝐞𝐧 𝐢𝐧 𝐇𝐞𝐞𝐫𝐥𝐞𝐫𝐡𝐞𝐢𝐝𝐞 𝐞𝐧 𝐇𝐨𝐞𝐧𝐬𝐛𝐫𝐨𝐞𝐤. Afgelopen donderdag zijn in Hoensbroek 100 bomen afgeleverd. Deze worden de komende drie weken in Hoensbroek geplant. Ze komen in de plaats van bomen die door sterfte, ouderdom en storm zijn verdwenen.

 

Ondertussen zijn in de hoofdstraat ook de boomspiegels opnieuw aangelegd en beplant.

24 september was er de onthulling van 3 bomen in Nieuw Lotbroek, Deze zijn vorig jaar geplant op de groenstrook op het pius plein tegenover de winkels. Op initiatief van Marielle Smeets, gesteund door een werkgroep en buurtstichting SBNL is dit gerealiseerd. De 3 bomen staan symbool als herinnering aan 3 personen die onlosmakelijk aan die lokatie gekoppeld zijn. De hint in de vooraankondiging was: Er was eens een geweldige pastor, een friture met de lekkerste frietjes op het pius plein en een kapper. De onthulling werd oa gedaan door burgemeester Roel Wever en muzikaal omlijst door Jean Wijnands en vrung en John Heesakkers. Mede gezien het mooie weer was het een mooie en geslaagde onthulling.

Oktober 2023 verbeteringen marktstraat

Enige tijd geleden plaatsten we een berichtje over de nieuwe schuine markeringen van de parkeerplaatsen achter de flats van de marktstraat. No Rademakers benaderde ons destijds, namens de bewoners, met deze vraag.Dit was echter niet de enige vraag. Wij hebben toen een afspraak gemaakt met de wethouder en buurtbewoners om de situatie in ogenschouw te nemen. Een van de opmerkingen was de slechte bestrating naar de parkeerplaats toe.Een bewoner maakte de opmerking: "als de taxibus me afzet, dan moet ik eerst op zoek naar mijn kunstgebit"Het goede nieuws is dat deze bestrating is aangepakt. Verder is ook de kapotte slagboom verwijderd net als de afvalbak die vervangen en verplaatst is. De bewoners zijn in ieder geval tevreden en het ziet er in ieder geval weer een stuk beter uit!

Oktober 2023 300.000 euro in begroting Heerlen voor Hoensbroek Centrum

300.000 Euro in begroting Heerlen voor voorbereidingskrediet Hoensbroek Centrum!
Zoals afgesproken in het coalitieakkoord wordt er nu echt werk gemaakt om aan de slag te gaan met ons mooie centrum. In de begroting staat letterlijk: Wij willen samen met bewoners, ondernemers en andere stakeholders een aantrekkelijk hart voor Hoensbroek creëren. Een gedragen visie en daarmee ontwikkelperspectief is daarin de eerste stap. Deze visie zal niet alleen over de winkelmeters gaan, maar ook over nieuwe functies die in Hoensbroek-Centrum kunnen landen zoals woningbouw, horeca en cultuur.
Wij verheugen ons nu al op de volgende stappen.

Opening zwembad Hoensbroek na grote renovatie

24 september 2023 was de opening van zwembad Hoensbroek na een grote renovatie. We hebben in het verleden de nodige kritische vragen gesteld mbt dit dossier. Met name hebben we aandacht gevraagd voor het feit dat verenigingen bezorgd waren over de toekomst onder een nieuwe exploitant. Het was fijn om te constateren dat verenigingen aangeven tevreden te zijn en dat de overgang naar de nieuwe exploitant redelijk goed verlopen is. De verbouwing heeft in ieder geval ervoor gezorgd dat het weer up to date uitziet en toekomstbestendig is.

Veiligheidscentrum in Oude politiebureau Hoensbroek

Vrijdag 9 juni 2023 Jos Adriaens - Limburger

Regionaal veiligheidscentrum in voormalig politiebureau van Hoensbroek weer een stap dichterbij.

 

Het veiligheidscentrum Heerlen-Noord komt dichterbij. Eind deze maand beslist de gemeenteraad over een krediet van bijna 2,3 miljoen om dit plan te realiseren in het oude politiebureau van Hoensbroek.

Het pand aan de Kouvenderstaat, grenzend aan een gebied met veel overlast en (ondermijnende) criminaliteit, krijgt een voorbeeldfunctie voor soortgelijke buurten in Heerlen en de regio. Een plek waar gemeente, politie, Openbaar Ministerie en boa's onder een dak zitten. Waar buurtbewoners kunnen binnenlopen en ook plek is voor bijeenkomsten. 

Parkstad

Het Veiligheidscentrum is een belangrijke ambitie in zowel het Heerlense coalitieakkoord als het Nationaal Programma Heerlen-Noord. Qua ondermijnende (jeugd)criminaliteit staat Heerlen in Nederland met stip bovenaan. Heerlen bundelt de krachten met de overige Parkstadgemeenten Kerkrade, Brunssum, Landgraaf, Voerendaal, Beekdaelen en Simpelveld om de criminaliteit en overlast terug te dringen. Dat gaat gebeuren vanuit een nieuw regionaal Zorg- en Veiligheidshuis (een samenwerking met tientallen partners), waarmee straks ongeveer de helft van het gebouw is gevuld. Volgens planning wordt het Veiligheidscentrum eind 2024/begin 2025 opgeleverd.

Eindelijk een papieren stadskrant

Na vele malen vragen was het in december 2021 zo ver. Er is weer een papieren versie van de stadskrant verschenen. PHB vindt dit een belangrijk communicatiemiddel dat lange tijd in Heerlen ontbrak. Wij zijn blij dat dit eindelijk vorm heeft gekregen.

 Wij hebben vooral het middel om vragen te stellen en punten onder de aandacht te brengen en zo aanpak mogelijk te maken of te versnellen. De volgende onderwerpen zijn de afgelopen periode door ons ingebracht bij de gemeentelijke overleggen:

 • Betere bebording voor het verkeer
 • Parkeerprobleem Prof. Einthovenstraat
 • Het opnieuw sluiten van het drugspand aan de Heisterberg (gereed)
 • Het al meer dan 35 jaar bestaande vuurwerk, waar veel minder subsidie voor werd gegeven, is door inzet van PHB doorgegaan en georganiseerd (gereed)
 • Het doorgaan en organiseren van de lampionnenoptocht voor de kinderen (zorgt PHB jaarlijks voor)
 • De overlast gevende zitbank, Bertus Aafjeshof, weg laten halen
 • Sneller afhandelen kapotte lantaarnpalen
 • Verkeersremmende maatregelingen in de RidderHoenstraat (gereed)
 • Gevaarlijke boomomranding in de Kouvenderstraat
 • Er moet meer georganiseerd worden voor jongeren tussen 12 en 18 jaar
 • Verandering van de hondenbelasting en aanpakken van kattenoverlast (hondenbelasting wordt de komende jaren afgebouwd en verdwijnt uiteindelijk, gereed)
 • Behoud van scouting (gereed)
 • Het bemiddelen voor het behoud van onze 4 speeltuinen (gereed)
 • nov. 2016 nav onze vragen wordt er permanente camerabewaking geregeld bij BMV Aldenhof om vernielingen te voorkomen (gereed)
 • Koeltoren op de rotonde plaatsen van de markt (gereed)
 • Invulling voormalig terrein basisschool OBS in de Dem. De groenstrook wordt nu ingevuld door bewoners.
 • Parkeerterrein en straatverlichting bij de Pius aanzet Gebrookerplein.
 • Het Loma huis is te koop aangeboden (loopt nog)
 • Na een jaar eindelijk duidelijkheid bereikt over de toekomst van de Slak (loopt nog)
 • Er komt een bord op de autosnelweg met Hoensbroek (gereed).
 • De veteranen mogen in Gebrook blijven in het Eldershoes (gereed)
 • Het heropenen van de stadsdeelwinkel zodat hoensbroekenaren niet helemaal naar Heerlen moeten om hun zaken te regelen
 • Het opknappen van het Lomahuis (het voormalige protestants gezellenhuis)
 • De IJsbaan weer inzetten in de winter zodat de jeugd in Hoensbroek kan schaatsen.
 • Leegstand van winkels in Hoensbroek aanpakken; PHB wil dat Streetwise zich daarvoor gaat inzetten
 • Behoud van ons Zwembad te Hoensbroek (gereed in 2023 gerenoveerde zwembad geopend)
 • Verloedering Heisterberg blijft onze aandacht houden. 
 • De bestrating Kouvenderstraat-Nieuwstraat en Markt moet beter
 • Ondersteunen van de hoensbroekse verenigingen daar waar nodig 

 …en zo zijn er nog veel meer punten die in Hoensbroek aangepakt moeten worden kortom….werk genoeg de komende jaren J