Dat blijkt uit het antwoord op schriftelijke vragen van gemeenteraadslid Fred Daamen van Partij Hoensbroeks Belang (PHB).

Minimale opbrengst
Daamen had verwezen naar de situatie in de Monseigneur Feronlaan in Hoensbroek. Daar leveren de zonnepanelen een minimale opbrengst op vanwege het slechte onderhoud van bomen op de groenstrook in de straat, zo stelt Daamen. Maar volgens wethouder Charles Claessens (CDA) is het mindere rendement niet het gevolg van slecht onderhoud, maar van de plek en de grootte van de aanwezige boom. Het snoeien is gericht op hout en takken die de veiligheid van de omgeving in gevaar kunnen brengen. En niet op het verlagen van de boomhoogte.|

Tegenstellingen
De wethouder erkent dat er daardoor soms sprake kan zijn van tegenstellingen. Zonnepanelen zorgen voor meer duurzame energie en minder CO2-uitstoot. Bomen zijn goed tegen hittestress, zorgen voor vermindering van de wateroverlast, verhoging van de biodiversiteit en voor opslag van CO2. En zijn daarom goed voor de gezondheid van onze inwoners, aldus wethouder Claessens.

Voorrang
In Heerlen is daarbij het beleid dat de boom altijd voorrang heeft bij bestaande situaties waar al bomen staan. Daar moet bij de plaatsing van zonnepanelen rekening mee worden gehouden. “Als blijkt dat de zonnepanelen door de bomen onvoldoende rendement halen, wordt bekeken of het verplaatsen van zonnepanelen een optie is”, zo staat in het antwoord op de vragen van PHB-raadslid Daamen. “Maar aanwezige bomen zullen niet worden verwijderd of in hoogte en/of omvang worden teruggesnoeid ten behoeve van zonnepanelen”.