De partij met een warm hart voor Hoensbroek

Ons logo is losjes gebaseerd op het wapen van Hoensbroek. Wij wilden duidelijk maken met dit logo waar ons hart ligt. Kasteel Hoensbroek staat op het wapenschild omdat dit volgens ons zeer representatief is voor ons Gebrook. Hoensbroek heeft een lange mooie historie en daarom hebben wij gekozen voor een klassieke uitstraling.

Over ons

Onze partij is opgericht 2014. Wij zijn een lokale partij. Onze leden zijn allemaal zeer betrokken bij hun directe woonomgeving. Als partij willen wij graag opkomen voor de belangen van Hoensbroek binnen de Heerlense politiek. Dankzij uw stemmen hebben wij twee raadsleden Fred Daamen en Miriam Schreurs in de raad te Heerlen.

Wat we doen

Bij besluitvorming in onze gemeente laten wij constant het geluid horen van Hoensbroek. Bijvoorbeeld: als de gemeente vergadert en besluiten neemt over de leegstand van winkels, dan vragen wij aandacht voor de leegstand van winkels in het centrum van Hoensbroek. U zult begrijpen dat op allerlei terreinen het belangrijk is dat de belangen van de bewoners van Hoensbroek worden behartigd.

 

Contact

Wilt u meer weten over onze partij of actief worden in een partij die Hoensbroek vertegenwoordigd? Dit kan op allerlei manieren.

Zie onderaan de pagina voor persoonlijk contact of stuur een e-mail met uw vragen naar het mailadres onder "contact".  Ook kunt u lid worden of de partij financieel steunen zie hiertoe in het rechtermenu "lid worden of steunen".