Anbi gegevens


Partij Hoensbroeks Belang is een door de Belastingdienst aangewezen als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Hierdoor zijn uw bijdragen aan PHB fiscaal onder voorwaarden aftrekbaar. Door een schenkingsovereenkomst af te sluiten is uw jaarlijkse bijdrage zelfs volledig aftrekbaar. 

Beleidsplan 2018 - 2022

Geschiedenis

Na de herindeling in 1982 is Hoensbroek als gemeente opgehouden te bestaan en is het een stadsdeel geworden binnen de gemeente Heerlen.

In de loop der jaren is Hoensbroek steeds verder weggedreven va een stadsdeel waar rekening mee werd gehouden naar een wijk in Heerlen. Dit heeft ertoe geleid dat enkele inwoners het heft in handen hebben genomen en een voorzet hebben gegeven om een eigen partij op te richten. Met als resultaat dat op 22 augustus 2013 Partij Hoensbroeks Belang werd opgericht met inschrijving in de Kamer van Koophandel. 

In 2014 namen we de eerste keer deel aan de gemeentelijke verkiezingen met als resultaat dat we genoeg stemmen hadden voor twee raadszetels  in de gemeenteraad.

Bij de verkiezingen in 2018 hadden we genoeg stemmen om 3 raadszetels in te vullen. In 2022 kregen wij 2 raadszetels.

 

Onze werkwijze

Wij zetten ons in voor plaatselijke en gebiedsgerichte thema’s en brengen dit keer op keer onder de aandacht van de gemeenteraad en verantwoordelijke wethouders. Hierbij komen landelijke thema’s ook aan bod, vooral als dit in het belang is van Hoensbroek. Samen met andere partijen wordt gekeken naar hoe we zaken beter kunnen aanpakken, groter kunnen maken en uitrollen over Heerlen.

Alles wat er gedaan wordt gebeurd in het belang van de bewoners van Hoensbroek en het is dan ook de bedoeling om enkele malen per jaar een bewonersraadpleging te organiseren.

 

Onze missie

Onderwerpen die aandacht verdienen, zoals

- het versterken van de invloed van de inwoners op hun directe leef-en woonomgeving;

- onze inwoners bewust maken van hun leefomgeving en hun verantwoordelijkheid hierin;

- het uitbreiden van de invloed van inwoners op het gemeentebeleid;

- het verbeteren van de communicatie en samenwerking tussen inwoners en gemeente

- het optimaliseren van de gemeentelijke dienstverlening

- het vergroten van de betrokkenheid van onze inwoners bij de gemeentepolitiek;

- het realiseren van evenwichtige belangafweging.

 

Financiën

Omdat Partij Hoensbroeks Belang een lokale partij is ontvangen wij geen subsidie uit een een landelijke- of provinciale partijkas. Onze inkomsten bestaan uit de ontvangsten van de contributie van alle leden, donaties  en schenkingen. Ons beleid is erop gericht een dekking van de te verwachten kosten te realiseren inclusief een beperkte opbouw van reserves voor toekomstige kosten, denk hierbij aan de verkiezingen.

De bestuursleden ontvangen dan ook geen betaling voor hun inzet. 

 

Voor het financiële verslag verwijs ik naar de bijlage 1: Financiële verslaglegging

 

Samenstelling bestuur

Voorzitter                     Monique Lempers-Robeerts                 

Secretaris                    Leo Zoontjens

Penningmeester          Theo de Koning

Bestuurslid                -   Robert Gromotka

Bestuurslid                -   Manon van der Wal

 

 

Beloningsbeleid

PHB kent geen apart beloningsbeleid. Bestuurders ontvangen geen vergoeding van de partij behalve een onkostenvergoeding voor gemaakte kosten.

  

Postadres 

Secretariaat Partij Hoensbroeks Belang

Montfortstraat 44

6433 JK  Hoensbroek

email: phbsecretariaat@ziggo.nl

 

Contactadres fractievoorzitter

Kouvenderstraat 154c

6431 HH  HOENSBROEK  

 06 49 31 65 54

 

Algemene gegevens

 

Ø  Kamer van Koophandel nr.: 58608915

 

Ø  RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Identificatie Nummer): 8531.11.327

 

Ø  Bankrekeningnummer: NL48INGB0006111514

 

 

Financieel verslag 2019

Eindsaldo 31-12-2018   8.360,10
     
     
INKOMSTEN    
Omschrijving    
Contributie         550,00 
Schenking raadsleden     6.300,00 
Fractiegeld gemeente     2.762,22 
     
     
UITGAVEN    
Omschrijving    
Fractiekosten         661,56 
Restitutie fractie         661,99 
bankkosten         167,38 
Administratiekosten            62,41 
Webhosting            84,00 
Vergaderkosten         146,74 
Media         845,52 
Representatie         129,20 
Sponsoring         852,28 
ANBI            59,82 
     
     
Eindsaldo 31-12-2019   14.301,42