Communicatie

Voor ons is belangrijk dat:

  • Communicatie niet alleen digitaal verloopt
  • Er goed bereikbare (lees in elk stadsdeel) persoonlijke loketten zijn waar mensen met vragen terecht kunnen
  • Er voldoende middelen worden gereserveerd om ouderen en laaggeletterden onderwijs te laten volgen om aansluiting te behouden op de veranderende samenleving