Jeugd

Wij willen dat al onze jongeren gelijke kansen hebben. 

  • Geïnvesteerd wordt in goede scholen maar ook in buitenschoolse opvang en mogelijkheden voor ondersteuning bij studie
  • De speeltuinen gefaciliteerd blijven voor kinderen van 3 tot 12 jaar
  • Het verenigingsleven gefaciliteerd blijft om met name voor de oudere jeugd iets te kunnen betekenen
  • Er aandacht en middelen komen voor een aanpak van de oudere jeugd die niet participeren in het verenigingsleven. Hoe kunnen we hen positief activeren zodat de problematiek preventief kan worden opgelost? Hier moet aandacht voor komen bijv. Starten met een onderzoek hoe dit kan worden aangepakt.