middelen eerlijke verdeling van geld

Voorop staat uiteraard dat er zorgvuldig wordt omgegaan met gemeenschapsgeld.

Een gezonde balans tussen begroting en ambitie is belangrijk. Iedere investering kritisch bekijken en beoordelen op sociaal maatschappelijk en economisch nut.

Wij willen een eerlijke verdeling van de beschikbare gelden over alle Heerlense wijken/ en stadsdelen.

De komende jaren komt in onze gemeente veel aandacht voor de aanpak van de achterstandsproblemen in Heerlen-noord. Hoensbroek behoort tot Heerlen-noord.

Dit moet een duidelijke aanpak op alle fronten zijn, vooral in afstemming met de bewoners. Praat met hen niet over hen om zo te komen tot de beste besteding van middelen om de achterstanden aan te pakken.