Toegankelijkheid en voorzieningen voor ouderen

Heerlen kiest voor Urban (onaf, rauw, jong creatief, toegankelijk, innovatief etc. ). PHB wil aandacht schenken aan het feit dat onze bevolking vergrijst. Er wordt steeds meer gecommuniceerd via de sociale media met als doel naast interactie de juiste, actuele informatie bij de burger te brengen…..helaas…wij moeten constateren dat met name onze ouderen deze ontwikkelingen niet helemaal kunnen volgen en last hebben van deze aanpak. De besparingen op dit vlak komen met name door de digitalisering die echter juist grote groepen mensen (analfabeten en met name digibeten) uitsluit van informatie en dienstverlening.

Voor ons is belangrijk dat:

  • Communicatie niet alleen digitaal verloopt
  • Er goed bereikbare (lees in elk stadsdeel) persoonlijke loketten zijn waar mensen met vragen terecht kunnen
  • Er voldoende middelen worden gereserveerd om ouderen en laaggeletterden onderwijs te laten volgen om aansluiting te behouden op de veranderende samenleving