Hoensbroek, 14.10.2014

 

Partij Hoensbroek zet zich in voor een ijsbaan in Hoensbroek Centrum en Heerlen Centrum

Hieronder een stukje dat is gepubliceerd in weekblad "gezien" op 8 oktober.

 

Hoensbroek, 14-03-2014

Er worden momenteel flyers opgehangen en verspreid door Hoensbroek met het opschrift “ waarschuwing” .
PHB wilt zich van deze flyeractie distantiëren. Wij staan niet achter dergelijk schrijven.

 

 

Jan Horssels

Hoensbroek, 15-12-2013

Wethouder Riet de Wit schrijft in haar column Meer Hoensbroek: “ Het komt nogal eens voor dat mensen in Hoensbroek zich achtergesteld voelen bij Heerlen.”


Ja Mevrouw De Wit (SP), dat is inderdaad zo en dat heeft alles te maken met het feit dat Heerlen veel meer geld uitgeeft  voor WEER eens een onderzoek  hoe het beter kan gaan met Heerlen .

Wat er nu in Hoensbroek gedaan wordt is achterstallig onderhoud. En het achterstallig onderhoud wordt ook nog eens niet goed gedaan, er wordt niet gecontroleerd op de uitvoering van het werk maar WEL gewoon uitbetaald.

Voor de renovatie van de Hoofdstraat en de Markt is er financieel nog steeds geen dekking.


Ja SP ik begrijp het, het is verkiezingstijd en dan moeten er toch zieltjes gewonnen worden, en dan komt Hoensbroek ineens wel in beeld. Wat mij opvalt is dat de SP wel wat zegt maar anderen mogen niets vragen!

Verder schrijft Mevrouw de Wit in dezelfde column: “Er is ook altijd wel weer een politieke partij die van deze sentimenten gebruik maakt.”


Zou zij Partij Hoensbroeks Belang bedoelen?  Hoe zou dat toch komen?
Omdat de Gemeente Heerlen, Hoensbroek na de herindeling links heeft laten liggen. Steeds weer als  de verkiezingen voor de deur staan dan wordt er weer over ONS Hoensbroek gesproken maar vervolgens gebeurt er niets.

En DAAR gaat onze partij verandering in brengen. Wij laten dit niet langer gebeuren.


Jan Horssels.

 

 

Hoensbroek, 08-12-2013

Het huidige college van de Gemeente Heerlen,dat bestaande uit:
SP--- Ouderen Partij---D66---PVDA---Stadspartij. Hechten helemaal niet zoveel waarde aan veiligheid.
Zij vinden het goed zo. Zij gaan stoppen met het Leerbedrijf Handhaving in Hoensbroek.
Dit gaat betekenen dat er nog minder handhaving op straat te zien is.

De  Partij Hoensbroeks Belang pleit juist voor meer handhavers op straat,maar wel handhavers “die de broek past”.

In het  zondagsnieuws van 8 december verscheen het volgende:
“ Volgens burgemeester Paul Depla zal Bureau Handhaving begin 2014 met een planning komen, aan de hand waarvan de politiek keuzes kan gaan maken.. “

Schandalig!


De huidige coalitie partijen stellen nu geen geld meer ter beschikking, dat moet de volgende Gemeente Raad maar beslissen. Waar heb ik dat nog meer gehoord!!!!!!!!!
Dit is de zoveelste gemakkelijke maatregeling van het huidige college: laat iemand anders het maar opknappen.

Bezuinig niet op veiligheid.

Dit is weer een goede reden om op19 maart 2014 op Partij Hoensbroeks Belang te stemmen. Een van de speerpunten van Partij Hoensbroeks belang is; meer veiligheid en leefbaarheid in Ons Hoensbroek.

 

Blijf ons volgen.

 Hoensbroek, 03-12-2013

Os Gebrook

(mijn Hoensbroek)

 

Afgelopen maandag 2 december jl. is er in het Broekland College te Hoensbroek een inloopbijeenkomst / presentatie geweest, m.b.t de herinrichting van de markt, gedeelte van de hoofdstraat (dan heeft men het nog niet over het Gebrookerplein)

Mevr. Riet de Wit (wethouder en loco-burgemeester van de gemeente Heerlen) nam de presentatie voor haar rekening. Tijdens de presentatie wilde ik de wethouder een vraag stellen, dat deed ik op deze manier.

 

Mevr. De Wit, mag ik U wat vragen, haar antwoord was direct; “Nee, dat kan straks”.

Maar ik had het spelletje al door!

 

Wat wilde ik vragen:

 

Vraag 1,

Er staat in de krant van vandaag (2 december 2013) dat het hele renovatieplan nog NIET financieel is afgedekt. Er is blijkbaar een tekort van 6,2 tot 8,9 miljoen euro. Hoe gaat U, cq de gemeente dat oplossen? Of moet de nieuwe Gemeenteraad (zoals de krant het ook omschrijft) dit maar gaan oplossen. Dat zou erg makkelijk zijn en lijkt sterk op een doorschuifsysteem.

 

Vraag 2,

Is het mogelijk parkeerplaatsen te realiseren op het terrein van Wijshof nabij de Plusmarkt?

 

Vraag 3,

Is het verkeerscirculatie plan reeds bekend?

 

Vraag 4,

Krijgt Hoensbroek ook een mozaïek bank op de Markt, of krijg ik het zelfde antwoord bij deze vraag, zoals ik die al eerder gesteld heb in The Maxx  aan wethouder P. van Zutphen; ”Daar ga ik niet over”. 

Dergelijk antwoord klink mij als NEE in de oren.

 

Vraag 5,

Waar komt de kiosk te staan?

 

Aan het eind van de presentatie probeerde ik het nog maar eens, maar tevergeefs.

Mevr. De Wit, U roept altijd dat u een meisje uit Hoensbroek bent, maar naar mijn mening bent U dat allang niet meer. In Hoensbroek praten we met elkaar, maar U laat het mij niet toe om enkele simpele vragen te stellen. Het is toch van de zotte dat je geen vragen mag stellen?

 

Fijn dat een groot deel van Hoensbroek centrum wordt heringericht, (naar mijn mening achterstallig onderhoud en had dit al veel eerder moeten gebeuren) en jammer, dat ik bij deze inloopbijeenkomst geen antwoorden kon krijgen op hele simpele vragen.

 

Conclusie: Het was een erg eenzijdig toneelstukje en ik vraag me steeds meer af waarvoor de S van SP staat kan in ieder geval niet de S van Sociaal zijn.

 

Met vriendelijke groet,

 

 

Jan Horssels,  voorzitter Partij Hoensbroeks Belang.Hoensbroek, 02-12-2013
Opening Fase 1 Kouvenderstraat.

 

Afgelopen vrijdag 15 november vertelde de centrummanager in zijn toespraak zeer enthousiast, dat de aannemer goed werk had geleverd.

Mevr. De Wit die bij de opening aanwezig zou zijn was te laat.

Illustratief hoe Heerlen met Hoensbroek omgaat.

 

Ik deel het enthousiasme van de centrummanager echter niet.

 

Dat deze renovatie nodig was is wel duidelijk.

Maar als ik zie, en velen met mij, hoe de gerenoveerde Kouvenderstraat beklinkerd is, is dan baart mij dat grote zorgen.

 

De senioren vertegenwoordigen een grote groep in Hoensbroek.

Vooral deze groep heeft baat bij een goede en obstakelvrije bestrating.

Nu al zijn over de gehele straat oneffenheden ( kuilen en opstaande klinkers ) met alle mogelijke gevolgen van dien.

 

De projectleider van de aannemer deed er nog een schepje boven op door te zeggen dat men 2 weken sneller dan gepland klaar was.

Ik moest meteen denken aan het spreekwoord haastige spoed is zelden goed.

 

Als dit werk bij mij en bij u zo werd opgeleverd, gingen u en ik niet tot betaling over.

Maar tot mijn grote verbazing vindt de Gemeente Heerlen dit prima en zal tot betaling overgaan.

Dit is het zoveelste voorbeeld dat de Gemeente Heerlen niet zijn werkzaamheden controleert.

 

In mijn optiek is dat wat er nu in Hoensbroek gebeurd achterstallig onderhoud.

Is het niet typerend dat vlak voor de verkiezingen van alles gebeurd in Hoensbroek?

 

Natuurlijk ben ik blij dat er eindelijk iets gebeurt maar gaat dit ook verder na de verkiezingen?

 

Afgelopen week kwam er naar boven dat het project Maankwartier nu al 8,5 miljoen tekort heeft. Laten we hopen dat niet ten koste gaat van Fase 2 en 3 van Hoensbroek Centrum.

Overigens sprak de PVDA (coalitiepartner) deze zorgen ook al uit tijdens de algemene beschouwingen van de gemeente Heerlen.

Voor Fase 2 en 3 is er zelfs een tekort van 6,2 tot 8,9 miljoen euro en de nieuwe gemeente raad moet het maar op lossen.  Dit is wel erg gemakkelijk , zo kan ik ook het achterstallige opknappen. Naar het schijnt dat het allemaal gewoon is voor het huidige college. 

 

Tot slot:

De geplaatste Olifant geschonken door De Gemeente Heerlen aan Hoensbroek is natuurlijk leuk.

Na 2,5 jaar te zijn opgeslagen vertoont hij echter nu al krimpscheuren, hoe zal hij er uitzien als het nog een paar keer gevroren heeft?

De voet waar de olifant op staat zeer slecht (verstekhoeken )

 

Ik nodig u uit om zelf eens in het centrum van Hoensbroek te gaan kijken.

 

Met vriendelijke groet,

 

Jan Horssels 

Partij Hoensbroeks belang.

 

Nieuwe gezamenlijk aanpak hennepplantages (vervolg).

 

De ervaring leert dat de illegale hennepteelt veel onveiligheid (o.a. brandgevaar) en overlast in de buurt oplevert en dat er aanwijsbare relaties zijn met de wereld van de georganiseerde misdaad. Bovendien lopen mensen die bezwijken voor de verleiding van het snelle geld dat verdiend lijkt te worden met de hennepteelt, veel risico stevig in de criminaliteit verstrikt te raken of in grote(re) financiële moeilijkheden te komen. Dit leidt tot ondermijning van de samenleving en dat is onacceptabel. Een  effectievere aanpak is noodzakelijk waarbij repressie, preventie en nazorg hand in hand gaan.

 

In het bestrijden van de oorzaken en het werken aan de voorkant van het probleem van de illegale hennepteelt past ook de regulering van de wietteelt voor de bevoorrading van gedoogde coffeeshops. Deze regulering is een politiek bestuurlijk streven van de gemeente Heerlen en valt niet binnen de gezamenlijke samenwerking in deze pilot.

 

Aanpakken - repressie

Binnen de pilot willen we komen tot extra inzet waardoor we de pakkans kunnen vergroten. Aanpakken van illegale plantages en de daarachter schuilgaande criminele organisaties blijft een belangrijk speerpunt. We gaan extra inzetten om zo veel mogelijk plantages zo snel mogelijk te ruimen. Hoe sneller er wordt geruimd, hoe minder interessant het kweken uiteindelijk wordt.

In de nieuwe opzet beslissen we – op basis van alle noodzakelijke informatie – of we het desbetreffende pand gaan controleren. Het streven is om dit te doen binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst van een melding.

Bij deze ‘volumeruimingen’ ligt het accent op snel ruimen en samen met partijen als Openbaar Ministerie, Enexis en Belastingdienst de schades en straffen snel afhandelen.

Daarnaast gaan we bij plantages die kansrijk zijn, extra investeren in het verzamelen en combineren van informatie om de pakkans van criminelen achter de plantages te vergroten. Bij het verzamelen en combineren van informatie speelt het Regionaal Informatie en Expertisecentrum (RIEC) een belangrijke rol.

 

Preventie en nazorg

Naast deze aanpak aan de achterkant van de hennepproblematiek, wordt ook ingezet op de voorkant. Aan de basis overleggen we met GGD en GGZ of er mogelijkheden zijn de preventie van het cannabisgebruik bij jongeren aan te pakken.

Maar er is ook aandacht voor de mensen die door maatschappelijke problemen in de hennepteelt zijn of dreigen terecht te komen. Wanneer we henneptelers uit deze groep alleen maar straffen, wordt hun situatie nog zwakker en worden ze nog afhankelijker van de criminele organisaties. We zullen een alternatief moeten bieden om uit de klauwen van de criminele organisaties te komen. We zoeken met het Veiligheidshuis naar de mogelijkheden en instrumenten om de mensen te helpen zodat ze niet terugvallen in hun oude patroon.

In het kader van de nazorg worden panden waar een plantage geruimd is later nog een of meerdere keren gecontroleerd. Op deze wijze willen we ervoor zorgen dat de betrokkenen blijvend uit het criminele circuit worden gehaald. 

 

Gedurende de pilot zullen de beschreven principes worden uitgewerkt en knel- en verbeterpunten worden verzameld, zodat ze constant bijgewerkt kunnen worden. Later zal het project uitgerold worden in heel Limburg.