Veiligheid en handhaving

De burger ziet nog niet genoeg actie in de eigen leefomgeving. Het in 2014 in gang gezette proces van doorontwikkeling van Bureau handhaving (waarbij we meer blauw op straat zouden krijgen en professionalisering van de medewerkers) met daarin de cruciale rol voor de BOA’s en toezichthouders was een positieve impuls in de omgeving. Als PHB vinden wij de ondernomen acties tot nu toe te mager. Wij zien in Hoensbroek nog veel te weinig toezicht op straat en nog veel probleemgebieden. Er is veel te veel te doen in te weinig tijd of er is te weinig capaciteit en dit geeft aan dat wij juist dienen te investeren op dit gebied.

Veiligheid mag wat kosten en moet er meer geld voor vrijgemaakt  worden.

Voor ons is belangrijk dat:

mensen meer toezicht zien in het straatbeeld zodat het veiligheidsgevoel verbeterd dus: nog meer blauw op straat.