Middelen: eerlijke verdeling van geld

 • Leefbaarheid in Hoensbroek moet op een goed peil blijven
 • de leegstand van het centrum in Hoensbroek moet worden aangepakt
 • de openbare ruimte (waaronder het groen, maar ook bijv. Fietspaden en centrumvoorzieningen) moet goed worden onderhouden
 • niet nog meer Kaalslag (bomenkap)
 • evenementen moeten in stand worden gehouden

 

Veiligheid en handhaving

 • mensen dienen meer toezicht te zien op straat zodat het veiligheidsgevoel verbeterd; nog meer blauw op straat

 

Jeugdbeleid

 • De speeltuinen dienen goed gefaciliteerd te blijven voor kinderen van 3 tot 12 jaar
 • Het verenigingsleven moet gefaciliteerd blijven om met name voor de oudere jeugd iets te kunnen betekenen
 • Er dient aandacht en middelen te komen voor een aanpak van de oudere jeugd die niet participeren in het verenigingsleven

 

Toegankelijkheid en voorzieningen voor ouderen

 • Communicatie vanuit de gemeente dient niet alleen digitaal te verlopen 
 • Er moeten goed bereikbare (lees in elk stadsdeel) persoonlijke loketten zijn waar mensen met vragen terecht kunnen
 • Er dienen voldoende middelen te worden gereserveerd om ouderen en laaggeletterden onderwijs te laten volgen om aansluiting te behouden op de veranderende samenleving

 

Politiek en ambtelijke organisatie

 

 • Er moet duidelijk worden gecommuniceerd rondom besluiten en acties naar betrokkenen
 • Er dient vanuit de gemeente klantvriendelijk te worden gehandeld. Wij werken immers voor de mensen van onze gemeente.