Middelen eerlijke verdeling van geld

Wij willen een eerlijke verdeling van de beschikbare gelden over alle Heerlense wijken.

Of het gaat over veiligheid, verkeer, vervoer, onderwijs, sport, cultuur, sociaal domein, volksgezondheid of milieu de aandacht en middelen op al deze gebieden dient gelijkmatig verdeeld te worden. Het mag nooit zo zijn dat bijvoorbeeld een activiteit van een stadsdeel moet wijken omdat er Heerlen centrum meer gelden nodig zijn voor activiteiten. Denk aan het vuurwerk in Hoensbroek een prachtige traditie die plotseling niet meer werd gefinancierd terwijl er wel kapitalen worden uitgegeven aan evenementen in Heerlen centrum. Gelukkig hebben wij als Partij Hoensbroeks Belang ervoor gezorgd dat de lampionnen optocht voor de kleine kinderen blijft, dat betalen wij uit eigen middelen. We moeten af van de centralisatiegedachte en de decentrale activiteiten en voorzieningen net zoveel aandacht geven om de leefbaarheid in de diverse stadsdelen plezierig te houden.

Voor ons is belangrijk dat

  • Leefbaarheid in Hoensbroek op een goed peil blijft
  • De leegstand van het centrum in Hoensbroek wordt aangepakt
  • De openbare ruimte (waaronder het groen, maar ook bijv. Fietspaden en centrumvoorzieningen¬†goed worden onderhouden
  • Evenementen in stand worden gehouden