Jeugdbeleid

Het jeugdbeleid dat wordt gevoerd is veelal curatief, dat betekent als er problemen zijn dat dan pas gezocht wordt naar een oplossing. Volgens ons is het beter om problemen te voorkomen. Wij constateren dat er met name voor de oudere jeugd niet genoeg te doen is waardoor de problemen juist ontstaan. Met name het verenigingsleven zorgt voor een preventieve aanpak. Zij vervullen een waardevolle maatschappelijke functie.

Speeltuinen bieden goede speeloplossingen voor de kinderen van 3 tot 12 jaar. De oudere jeugd, die vaak in de buurten het probleem vormt (hangjongeren), kunnen vrijwel nergens terecht. Natuurlijk moeten zij ook een plek hebben maar wij dienen voor deze voorzieningen te zorgen.

Voor ons is belangrijk dat:

 

  • De speeltuinen gefaciliteerd blijven voor kinderen van 3 tot 12 jaar
  • Het verenigingsleven gefaciliteerd blijft om met name voor de oudere jeugd iets te kunnen betekenen
  • Er aandacht en middelen komen voor een aanpak van de oudere jeugd die niet participeren in het verenigingsleven. Hoe kunnen we hen positief activeren zodat de problematiek preventief kan worden opgelost? Hier moet aandacht voor komen bijv. Starten met een onderzoek hoe dit kan worden aangepakt.