Verschenen columns

In 2017 zijn wij gestart met het schrijven van een column voor de Hallo Hoensbroek. Dit deur aan deur blad wordt maandelijks verspreid. Op deze pagina geven wij de teksten weer die zijn gepubliceerd.


29 september 2021

“Eindelijk!”

 

PHB wil al vele jaren dat de stadsdeelwinkel terugkomt in Gebrook. Wij vinden het niet goed dat onze ouderen voor hun gemeentelijke zaken naar Heerlen-Centrum moeten.

 

Andere partijen vonden dit niet nodig. Het argument was dat het te duur zou zijn. Na wat creatieve voorstellen: zoals een mobiele gemeentebus voor alle stadsdelen kwam er uiteindelijk een experiment in de koffiepot. We waren 1 stapje verder. Maar wij vonden de koffiepot nog te ver van het centrum.

 

Gelukkig bestaat er voortschrijdend inzicht! Men kwam steeds meer tot het inzicht dat de informatie van gemeenten dicht bij de burger moet worden gebracht.

 

Afgelopen maand kwam het goede nieuws. In Heerlen zijn vier informatiepunten geopend waar mensen met al hun vragen over de gemeente terecht kunnen. Ook in Hoensbroek-Centrum: in de bibliotheek. U hoeft geen lid te zijn van de bieb en ook geen afspraak te maken. U kunt zo binnenlopen met al uw vragen. Zoals de wethouder zei: de koffie staat altijd klaar!

 

Helaas is het weer een experiment voor zes maanden. Wij moedigen iedereen aan om naar binnen te gaan en gebruik te maken van deze hulpmogelijkheid zodat we kunnen aantonen dat dit structureel, voor altijd, ingericht moet worden voor de inwoners van Hoensbroek.

 

Blijf gezond en tot de volgende Hallo

8 september 2021

Bizarre feiten en extreme tijden

 

Veel partijen zijn al druk bezig met campagnevoering voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022.

 

Partijen die zitting hebben in de coalitie en mede verantwoordelijk zijn voor het verdwijnen van voorzieningen in de wijken zoals bv het MFC zoeken nu de publiciteit om stemmen te winnen.

 

Onze insteek is: campagnevoeren doe je niet alleen in het laatste jaar van de bestuursperiode, maar door je te laten zien gedurende de hele zittingsperiode!

 

Kwesties in Hoensbroek zoals het verdwijnen van ING-pinautomaat hebben ALTIJD onze aandacht.

 

Zo zijn we bijvoorbeeld onlangs geconfronteerd met extreem weer. Opeens was Hoensbroek landelijk nieuws. Met name de Dem en het aanliggende gebied hebben het nodige ongemak voor de kiezen gehad.

 

Triest feit is dat we al diverse keren aandacht voor de problematiek rondom dit gebied gevraagd hebben. (Zelfs nog 1 week voor de dreigende waterdoorbraak)

 

Het is nu echter zaak dat er eindelijk doorgepakt gaat worden en dat er duidelijke communicatie plaatsvindt met inwoners over wat er gaat gebeuren.

 

Een helder scenario voor dit soort calamiteiten is een must!

 

Het is goed om te zien dat we steeds meer benaderd worden en dat zaken onder onze aandacht gebracht worden.

 

Dat is voor ons het bewijs dat we goed bezig zijn en dus de mooiste promotie die je kunt wensen.

 

Blijf gezond en tot de volgende “Hallo”

14 juli 2021

Gebrook.

 

Mensen vragen wel eens, wat is er toch met Gebrook aan de hand, alles gaat weg, winkels gaan dicht overal wordt rotzooi gedumpt. Hoe kan dat toch? Waarom doet men er niets aan? Horen wij er soms niet bij?

 

Niet alle politieke partijen hebben iets met Hoensbroek. Natuurlijk aan ze dat niet zeggen nu de gemeenteraadsverkiezingen (16 maart 2022) eraan komen. Maar kijk eens wat er gebeurd: De stadsdeelwinkel moest weg, geen stadskrant meer, minder groen onderhoud, het MFC in Lotbroek weg. Verenigingen moesten naar de nieuwe BMV, de Auvermoer. Resultaat: Er is nu geen enkele vereniging meer in de BMV, verenigingen zijn opgeheven of naar het Trefcentrum gegaan, wat te klein is. 

 

Er wordt steeds gesproken over burgerparticipatie, maar wat is dat eigenlijk?

Burgerparticipatie is toch bedoeld om inwoners meer zeggenschap te geven en hen te betrekken bij democratische besluiten. Samen overleggen en dan samen beslissen. Maar werkt dat ook in de praktijk? 

 

Als het goed wordt toegepast werkt het. Helaas komt het te vaak voor dat men na een genomen besluit pas met bewoners gaat praten, maar dan is vaak het “kwaad” al geschiet. 

Partij Hoensbroeks Belang wil dat bewoners vooraf worden betrokken bij zaken die hen aangaan. 

 

Groet en tot de volgende “Hallo”

16 juni 2021

Communicatie

 

In ons huidige partijprogramma hebben wij veel aandacht besteed aan het punt communicatie. Wij vinden dat communicatie vanuit de gemeente niet alleen digitaal moet verlopen en zijn sterk voorstander van de inrichting van stadsdeelwinkels waar mensen vragen kunnen stellen, direct antwoord krijgen en al hun gemeentelijke handelingen kunnen verrichten.

 

Partij Hoensbroeks Belang organiseerde voor Corona inloopspreekuren in de Hoensbroekse wijken. Hier werden altijd de punten opgehaald die onze inwoners belangrijk vinden en waar wij mee aan de slag konden. Helaas mochten wij deze persoonlijke ontmoetingen lange tijd niet organiseren. 

 

Wij hebben onze acties op de facebookpagina daarom verhoogd. Regelmatig publiceren wij daar interessante weetjes van de gemeente of onze partij maar ook vragen wij u om bespreekpunten in te brengen. 

U kunt altijd bij ons aangeven wat u belangrijk vindt. Niet alles is altijd direct oplosbaar, maar we kijken wel serieus naar uw inbreng en of wij hierbij kunnen helpen. 

 

Op dit moment schrijven wij ons partijprogramma voor de komende 4 jaar. Wij roepen iedereen op om hier input op te geven. Wat vindt U belangrijk? Laat dit ons weten. Dit kan 

via facebook: https://www.facebook.com/PartijHoensbroeksBelang

of via een mailtje naar: secretariaat@partijhoensbroeksbelang.nl

Of telefonisch: 06-33645873

Blijf gezond en tot de volgende Hallo.

 

21 april 2021

Dempen & Dumpen

Iedereen wil van het ziekteverwekkende asbest af.

Het gemeentehuis van Heerlen wordt momenteel verbouwd, hierin zat en zit veel verborgen asbest achter wanden, plafonds enz.

Nu heeft men ontdekt dat zich in de kelder een “schacht” bevindt.

Deze is volgestort met 40 m3 asbesthoudend puin.

Partij Hoensbroeks Belang heeft hierover vragen aan de wethouder gesteld.

Een van de vragen was; “Gaat U het asbesthoudend puin verwijderen of laat U het zitten en scheept U de volgende generatie hiermee op?”

Zijn antwoord; “Het asbesthoudend puin kan verantwoord blijven zitten, de “schacht” wordt dichtgemetseld”.

Met andere woorden, doorschuiven naar de volgende generatie. De “schacht” wordt gedempt, zie het politieke doorschuifsysteem!

 

Afvaldumping komt steeds vaker voor, het loopt de spuigaten uit.

Camera’s worden ingezet maar deze zullen weinig helpen, het dumpen bij containers en buitengebieden blijft helaas doorgaan.

Wij hebben de wethouder een voorstel voor een pilot gedaan! Zet 1 keer in de 2 maanden op een vooraf aangegeven tijd en plaats een afvalcontainer neer. Deze is dan alleen voor de inwoners van de wijk, die aan deze pilot meedoet. Daar kan dan grofvuil gratis aangeboden worden en kunnen we overlast tot een minimum beperken. Vervolgens evalueren of dit leidt tot een verbetering.

 

Blijf gezond en tot de volgende

“Hallo”

24 maart 2021

Hoop

 

Op het moment van het schrijven van dit artikel staan we voor de verkiezingen van de tweede kamer. Wij hopen dat veel mensen hun stem hebben laten horen!

 

Als lokale partij deden wij niet mee met deze verkiezingen maar wij geloven in onze democratie en koesteren het feit dat wij via stemmen invloed kunnen uitoefenen.

 

Wij kijken uit naar de verkiezingen van 2022 waarbij u kunt stemmen voor de partijen die het beleid in onze gemeente mogen vormgeven. Uiteraard is PHB dan van de partij en wij hopen dat u op ons stemt. Maar het belangrijkste is dat u stemt!

 

Regelmatig krijgen wij updates van onze regering via persconferenties inzake de maatregelen om het Corona-virus aan te pakken. De vaccinaties worden uitgerold en langzaamaan ontstaat er hoop dat wij dit jaar nog onze samenleving meer kunnen openen. 

Geen lockdowns meer, elkaar gezellig weer ontmoeten en vooral knuffelen.

 

Als deze column verschijnt is het bijna Pasen. Pasen is bij uitstek een feest van hoop. Het is een feest van de opstanding, van het leven dat de dood overwint. Het kenmerkt een nieuwe fase. Laten wij samen hopen we dit jaar Corona overwinnen.

Al vast Vrolijk Pasen allemaal.

 

Groet en tot de volgende Hallo.

24 februari 2021

Politiek en Valentijn

Op het moment dat ik dit artikel schrijf is het Valentijnsdag.

De dag van de liefde en voor velen het moment om hier even bij stil te staan.

Zeker dankzij de Corona epidemie zal deze dag dit  jaar nog meer aandacht krijgen dan  de voorgaande jaren.

Gisteren kreeg ik een kaartje met de tekst: “jij bent mijn lievelingsgemeenteraadslid”, mag ik een afspraak met je?

Het was een noodkreet van de bewoners van de Voskuilenweg.

Het college heeft ervoor gekozen om de Dag en Nacht Opvang van het Leger de Heils te verplaatsen naar hun buurt en  de buurt maakt zich daar grote zorgen over, zeker omdat daar ook al pension Mijnzicht ligt (opvang zwerfjongeren).

Tel daar bovenop de woonsituatie in de Aambosveldflat  en je hebt alle ingrediënten  om terecht bezorgd te zijn over de veiligheid en leefbaarheid van de buurt.

Bedroevend is het feit dat bewoners en zelfs buurtgericht werken pas ingelicht werden nadat besluiten min of meer genomen waren.

Op onze vragen daarover antwoorde Wethouder Van Zutphen doodleuk: “ we wilden discussies aan de voorkant voorkomen”.

Tot zover het streven van het college om inwoners te betrekken bij politiek?

En die date? Die gaan we met goedkeuring van mijn echtgenote maken .

Blijf gezond en tot de volgende “Hallo”

 

27 januari 2021

De rechterlijke dwaasheid.

De zin en de onzin van taakstraf!

 

75% meer geweld door corona tegen politie en handhavers. Ook steeds meer agressie tegen overheidspersoneel, tegen winkelpersoneel en tegen andere hulpverleners.

 

De maatschappij verandert, maar wat moeten we zonder deze mensen, hoe zou de wereld er uitzien zonder hen? We hebben het vaak over respect hebben voor anderen, maar hebben we dat ook?

 

Vuurwerk kan wel eens een kort lontje hebben, dan kan het zijn dat je geen hand meer hebt. Steeds meer mensen hebben of krijgen een kort lontje en gaan door het lint! Zij worden door de politie aangehouden, komen soms voor de rechter en krijgen een

Taakstraf opgelegd. Vaak denkt de veroordeelde: ”Zo, die heb ik binnen ik hoef niet achter de “tralies”

 

Een taakstraf is een softe straf, daar zit geen dwang achter, die kan men als je het goed speelt omzeilen of je moet enkele uren epr dag mensen gaan helpen in bijvoorbeeld verzorgingshuizen, seniorenhuizen of koffie inschenken en ’s nachts lig je in je eigen bed en ’s morgens weer gezond op.

 

Een taakstraf is pas straf die je raakt, die je voelt, bijvoorbeeld een berg zand om scheppen en deze weer terug moeten scheppen. Een taakstraf is een straf die de veroordeelde tot nadenken aanzet.

Groet en tot de volgende “Hallo”.

 

9 december 2020

O wat een jaar
2020 begon vol beloften: een fantastisch jaar met veel leuke zaken: Het songfestival in ons eigen land, EK-voetbal, Pinkpop, de jaarlijkse braderie in Gebrook.  Helaas het werd een jaar met grote uitdagingen voor ons allemaal.  1,5 meter werd een nieuw begrip. Waren we eerst nog tegen bedekking van het gezicht in onze samenleving, nu werd het verplicht. Overal zag je de mondkapjes verschijnen.
Eenzaamheid was al een aandachtspunt maar werd nu nog schrijnender zichtbaar.

Was het dan allemaal kommer en kwel? Gelukkig niet, niets brengt onze veerkracht en aanpassingsvermogen zo goed naar voren als een crisis. 

Mensen leerden weer rekening te houden met elkaar. De kreet “zorg een beetje voor elkaar” werd overal herhaald. Verbinding actief zoeken werd belangrijk. Er ontstonden allerlei leuke initiatieven om dit vorm te geven.

Thuiswerken bleek veel meer mogelijk dat we dachten; dat is goed voor het milieu en levert tijdswinst op. 
We leerden weer waardering te hebben voor de belangrijkste beroepen: hulpverleners. 


Hopelijk wordt 2021 het jaar dat we weer een ”normaal” leven kunnen gaan leiden, maar wel met behoud van de belangrijkste lessen uit 2020.

Allemaal fijne feestdagen, de beste wensen en vooral een goede gezondheid voor 2021.

18 november 2020

Otterveurdt open tijdens renovatie-werkzaamheden

 

Onlangs werden wij benaderd door gebruikers van zwembad Otterveurdt. Voor de ruim tien verenigingen die in Otterveurdt zwemmen was het onduidelijk of ze tijdens deze verbouwing, die medio volgend jaar start, op zoek moesten naar ander zwemwater.

 

Daarom hebben wij in de raadsvergadering van Oktober vragen gesteld aan wethouder Martin de Beer. Deze gaf aan dat de renovatie gefaseerd uitgevoerd wordt en er gepoogd wordt zo weinig mogelijk inbreuk te maken op de reguliere activiteiten.

 

Otterveurdt-uitbater Rob Mulleneers had hiervoor al een plan gemaakt. Helaas is het onzeker of hij medio 2021, wanneer de zes tot negen maanden durende renovatie start, nog uitbater van het zwembad is

 

De gemeente heeft het contract met hem, dat in mei volgens jaar afloopt nog niet verlengd. Momenteel loopt er een aanbesteding waarin een exploitant voor zowel Otterveurdt als het nieuw te bouwen centrumbad wordt gezocht.

 

De gebruikers van Otterveurdt hebben inmiddels een gebruikerscommissie opgericht die namens alle verenigingen optreedt en in november voor een nieuw overleg bij elkaar komt. Deze zijn zeer te spreken over de samenwerking met Mulleneers en met name de manier waarop hij het zwembad uitbaat.

De hoop is dan ook dat hij de aanbesteding wint.

 

Blijf gezond en tot de volgende “Hallo”.

21 oktober 2020

Gaat de “Slak” zijn huis verliezen?

In Hoensbroek staat de oudste mijnkolonie van de gemeente Heerlen. Deze woonwijk wordt “De Slak” genoemd, het is een cultuur- en historisch erfgoed. De huizen waren speciaal gebouwd voor de hardwerkende mijnwerkers. De mijnwerkers, die ervoor zorgden dat Hoensbroek een welvarende gemeente werd.

 

Er zijn in de gemeente Heerlen al te veel historische panden gesloopt, waarvan men nu spijt heeft. Deze fout mag niet nog eens gemaakt worden.

 

Woonpunt, eigenaar van deze woningen, wilde in eerste instantie deze woningen slopen en er voorlopig niets voor terug bouwen.

Mede door toedoen van Partij Hoensbroeks Belang is dit niet doorgegaan.

PHB heeft destijds handtekeningen opgehaald en veruit de meeste bewoners wilden dat de woningen bleven staan, wel is renovatie noodzakelijk.

 

Vervolgens wilde Woonpunt slopen en herbouwen echter wilden zij

na sloop ”De-Slak” totaal anders herbouwen en zelfs aan weerskanten van het Horstplein twee driehoge bouwenlagen met een totaal andere indeling realiseren. 

Dat is nu niet bepaald historisch bouwen! 

 

Natuurlijk zijn er voor- en tegenstanders en dat mag, echter moeten we niet de historische waarde van deze wijk uit het oog verliezen. Laten we er voor gaan onze historie respectvol te behandelen en het eigene van deze kolonie te bewaren.

 

23 september 2020

Coronamoe

Sinds maart waart Corona over de planeet. Ieder land nam maatregelen. De een wat extremer dan de ander. In de zomervakantie leek de aandacht voor de maatregelen te verminderen. We gingen op vakantie, we gingen weer op stap, uiteraard zoveel mogelijk op 1,5 meter afstand. Er kwamen ondertussen allerlei tegengeluiden en ingewikkelde complottheorieën die beweren: De maatregelen zijn te extreem of zelfs niet nodig.

Ook in Hoensbroek zagen we dat de maatregelen steeds meer werden genegeerd Stond in het begin nog iedereen in de supermarkt zijn winkelkarretje schoon te maken en handen te ontsmetten. Nu zie je slechts zelden iemand dit doen. En ook het afstand houden lijkt geen vanzelfsprekendheid meer.

Waar gaat het nu mis? Mensen zijn sociale wezens en willen contact. Ze smachten naar de oude gewoonten en zijn Coronamoe geworden. Daarnaast vinden wij Nederlanders het nooit leuk als ons allerlei regeltjes worden opgelegd.

 

Maar het virus is er nog steeds en helaas worden momenteel steeds meer mensen besmet. Waren het eerst nog de jongeren die besmet raakten nu beginnen ook de ouderen weer geraakt te worden.

 

Niemand wil toch zijn vader/moeder/ opa/oma besmetten zodat deze komen te overlijden?

Blijf allemaal alert! Houd je zoveel mogelijk aan de regels om jezelf en de mensen waar je van houdt te blijven beschermen.

Groet en tot de volgende "Hallo".

26 augustus 2020

Schaamte

 

Momenteel is de gemeenteraad met vakantie. Normaal gesproken zou het komkommertijd zijn. Helaas, door Corona, is dit niet zo. Naast gezondheidszorgen zijn er economische zorgen, mensen verliezen hun baan/inkomen. Grote problemen.

 

Op de septemberagenda staat “zwarte piet”. Dit onderwerp roept bij ons veel vraagtekens op. Wij zijn tegen racisme en discriminatie. Helaas speelt dit nog steeds in onze samenleving. De discussie gaat niet over hoe we onze samenleving verbeteren. Het gaat steeds over wat wij in het verleden allemaal fout hebben gedaan. Tradities worden als “fout” aangemerkt en als Nederlander krijg je het gevoel dat je je moet schamen. Wij denken dat dit niet de manier is om deze discussie te voeren. 

 

Zwarte piet is geleidelijk aan het veranderen en dat is prima, tradities veranderen door maatschappelijke ontwikkelingen. Was het kerstfeest eerst niet een heidens winterfeest? Wij moeten onze tradities, zoals een mooi kinderfeest, kunnen blijven vieren. Maak hier geen politieke discussie van en vooral: Praat niemand schaamte aan voor wat in het verleden is gebeurd en waar men niets aan kan veranderen, maar praat over hoe we het met elkaar beter kunnen doen. Niet “wij-zij” als tegenstelling maar “wij samen!”. Wij hebben elkaar, gezien de huidige problemen, hard nodig.

 

Groet en tot de volgende Hallo.

1 juli 2020

Dumpen afval.

 

Mede door de inzet van Partij Hoensbroeks Belang zijn er inmiddels bij enkele milieuperrons en plaatsen waar veel gedumpt wordt, verplaatsbare camera’s gehangen. Deze gaan door de hele gemeente rouleren.

Dit betekent indien mensen iets naast de afvalcontainers zetten, deze daad kan worden gezien in de meldkamer en men kan dan verbaliserend optreden. 

Als je gezien wordt kan de boete oplopen tot 380 euro.

Er zijn reeds meerdere boetes uitgeschreven.

 

De rode afvalbakken worden vaker geledigd, maar let op! Er kan zomaar een camera staan/hangen.

 

Partij Hoensbroeks Belang heeft eerder aan het college van de gemeente Heerlen gevraagd om een proef te starten om 1 keer per kwartaal grof vuil zoals meubels, matrassen enz. gratis bij milieuperrons (dat zijn de ondergrondse containers) aan te bieden.

Natuurlijk zal er de eerste keren veel worden aangeboden echter zal dit steeds minder worden. Helaas gaat het college hier (nog?) niet in mee.

 

Wat het college wel gaat doen, is 2 keer per jaar gratis een bezoek aan het milieupark aanbieden. Echter dit kan een probleem zijn voor mensen die niet beschikken over vervoer bijvoorbeeld auto en aanhanger.

 

Dan zullen dumpingen blijven plaatsvinden.

Beste mensen laten wij het voorbeeld geven en ons “Gebrook” schoonhouden.

 

Groet en tot de volgende “Hallo”

 

Voor vragen: 06 33645873

Partij Hoensbroeks Belang

 

3 juni 2020

Veiligheid
Tijdens bijeenkomsten van de buurtstichtingen wordt door de politie regelmatig gerapporteerd hoe het staat met onze veiligheid. Men rapporteert de meldingen en aangiften. Opvallend is dat de beleving van mensen anders is dan wat de politie rapporteert. De politie krijgt best weinig formele meldingen en aangiften. Het beeld dat ontstaat is dat het in Hoensbroek best goed gaat terwijl de mensen dit niet zo zien.

Als je met mensen in gesprek gaat blijkt inderdaad dat er veel leeft wat niet wordt gemeld. Doorvragend worden diverse redenen genoemd van: Men doet er toch niets aan maar ook angst voor een grote mond of bedreiging. Dit laatste geeft aan dat er een gevoel van onveiligheid bestaat.

Als niemand meldt dan kan de politie niets doen en met 1 melding kan men ook weinig, maar als er meerdere meldingen binnenkomen kunnen ze gericht actie ondernemen. 

Er zijn verschillende manieren om een melding te maken. Bij spoed kunt u altijd 112 bellen. Bij geen spoed: 0900-8844 en veel meldingen kunnen via internet op de site van de politie. Voor mensen die anoniem willen melden kan dit altijd via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000 of online (kan ook via de politiesite). Neem eens een kijkje op de site van de politie dan zie je wat je kunt melden.

Als wij willen dat ons veiligheidsgevoel verbetert zullen we gebruik moeten maken van de middelen die hiervoor bestaan! 

 

Groet en tot de volgende “Hallo”

6 mei 2020

PAS OP DE PLAATS!

Bovenstaande zin vond ik een geschikte titel voor deze column. 

Een pas op de plaats in de zin van dat het Corona virus ervoor zorgt dat het “gewone” leven ernstig verstoord is.

De onzekerheid over wat de toekomst gaat brengen op allerlei gebieden zoals bv werk, evenementen, familiebezoeken etc. knaagt aan velen.

Pijnlijk duidelijk is geworden dat het gevoerde beleid op het gebied van gezondheidszorg er niet toe heeft bijgedragen om dit soort situaties probleemloos het hoofd te kunnen bieden.

Men ontkomt er niet aan om na deze crisis te evalueren wat er fout is gegaan en de noodzakelijke aanpassingen doorvoert waarbij passende arbeidsvoorwaarden en beloning van zorgpersoneel een belangrijk punt is. 

Maar laten we vooral ook kijken naar de positieve kanten wat deze situatie teweegbrengt.

We tonen respect voor elkaar,

 respect voor zorgpersoneel, leerkrachten, handhavers en alle andere beroepen die ertoe bijdragen dat we SAMEN uit deze situatie komen.

Men durft elkaar op gedrag aan te spreken.

Afgelopen week zelf meegemaakt dat iemand iets naast een ondergronds container wilde plaatsen en daar door anderen op werd aangesproken.

Wij hebben weer oog voor elkaar en bieden hulp aan.

Laten we dat vasthouden en als u ook open staat voor vrijwilligerswerk in uw buurt kijk dan eens op de website: 

www.Viergebrook.nl

Blijf gezond en tot de volgende “Hallo”

 

8 april 2020

En toen… veranderde de wereld

Maart 2020 zal een maand zijn die niemand snel zal vergeten. Het begon met akelige berichten uit China dat was nog ver weg. Toen kwam berichten uit Italië en opeens mochten we geen handen meer schudden maar moesten elkaar een elleboogje geven. Al heel snel mocht dit ook niet meer. 1,5 meter afstand was verplicht. Van alles ging dicht en het sociale leven kwam tot een stop. Onze huizen moesten onze veilige haven worden. Maar langzaamaan kwamen de signalen dichterbij, steeds meer mensen, die wij persoonlijk kennen, werden getroffen door het Corona virus. 

 

We zagen hoeveel moeite iedereen had om zich aan te passen aan de nieuwe werkelijkheid. Maar ook hoeveel mooie hartverwarmende initiatieven ontstonden om elkaar te helpen. 

Ook in April zullen wij nog geconfronteerd worden met dit verschrikkelijke virus. Help elkaar waar je kunt. Blijf bezig met die mooie initiatieven en zoek andere vormen van contact. Wij zijn sociale wezens en hebben elkaar hard nodig. Zeker in deze lastige tijden. En hoe moeilijk het voor veel Nederlanders ook is; ben niet eigenwijs! volg de instructies op van formele instanties.

 

Wij wensen alle zieken en hun families veel sterkte. 

Blijf op elkaar letten en voor elkaar zorgen.

Groet en tot de volgende “Hallo”

11 maart 2020

Storm in stadhuis

De carnaval is voorbij. Het thema van de optocht in Hoensbroek was, 't GelÖk van Gebrook.

De jeugd en de grote optocht in Hoensbroek trokken wel op de geplande dagen, anderen konden dat vanwege de storm helaas niet, optochten waar we trots op mogen zijn. Raadsleden van Partij Hoensbroeks Belang liepen mee in de grote optocht. Hun thema betrof de verenigingen van Hoensbroek. Zonder verenigingen geen Geluk va Gebrook. We wonnen de derde prijs. Tijdens de Gebreuker optocht tochtte het wel, maar het stormde niet!

 

Dat is anders dan in het gemeentehuis van Heerlen. Daar stormt het wel!

 

Wat er precies aan de hand is weten zelfs de raadsleden niet. Bekend is wel dat er flink gereorganiseerd wordt. Hetgeen wij als raadsleden wel weten is het feit dat Heerlen sinds 2004 maar liefst 7 gemeentesecretarissen en 5 Burgemeesters heeft gehad. Meerdere partijen vragen zich af waardoor dat komt? Er werd echter nooit een duidelijk antwoord op gegeven. Nu hebben enkele partijen en de ondernemingsraad gevraagd om een onderzoek door een externe partij. Echter de gemeente Heerlen laat geen extern onderzoek instellen.

 

Je kunt je afvragen: Waarom geen openheid van zaken? Wat is de echte reden dat plaatsvervangend Burgemeester Roemer niet wil blijven? Hoe zou het komen dat Heerlen geen geschikte Burgemeester kan vinden? Als U het weet horen wij het graag!!!

Tot de volgende Hallo Hoensbroek!

29 januari 2020

RESPECT VOOR ONZE VETERANEN!?

Via de gebruikers van het Elders Hoes kwam het onthutsende bericht binnen dat ze een brief van de Gemeente Heerlen ontvangen hebben dat het inloophuis moet verdwijnen.

In 2004 werd na tussenkomst van Burgemeester Sakkers Aldenhofstraat 13 door woningstichting De Voorzorg kosteloos ter beschikking gesteld aan de Stichting Ontmoetingscentrum Limburgse Veteranen.

Het allereerste veteranen inloophuis van Nederland 

Inmiddels is het witte huis Hoensbroek een begrip in Nederland.

Een huiskamer project, laagdrempelig, waar alle veteranen maar ook andere geüniformeerden welkom zijn.

Vaak is het luisterende oor van een collega-veteraan al voldoende om de dag weer door te komen. Maar ook even de knuffel als men weer geplaagd wordt door nachtmerries.

Het Elders Hoes biedt ook de gelegenheid aan het maatschappelijk werk om met de veteraan in gesprek te gaan. 

In 2012 werd het pand overgenomen door de gemeente Heerlen met de belofte dat de bruikleen zou worden voortgezet.

 

En nu 16 jaar later krijgt men een brief dat dit inloophuis moet verdwijnen? 

Het oudste in Nederland, iets waar Heerlen trots op kan en moet zijn!

En dit terwijl Heerlen uitgebreid de 75 jarige bevrijding gevierd heeft met daarbij het nodige respect voor de veteranen.

Wij hopen maar dat dit het werk is geweest van een overijverige ambtenaar.

Ik kan u wel verzekeren dat wij ons met man en macht tegen een sluiting gaan verzetten!

Tot de volgende “Hallo”

Wilt u reageren?

Tel 06-49316554

www.Partijhoensbroeksbelang.nl

11 december 2019

De Beschouwing.

De Algemene Gemeentelijke Beschouwing is een feit.

Welke punten heeft Partij Hoensbroeks Belang ingebracht?

 

·       Meer aandacht voor de mens dan voor de stenen.

·       Terugkeer van de Stadsdeelwinkel.

·       Meer aandacht voor communicatie, vooral voor onze ouderen, evt via krantje.

·       Meer aandacht voor eenzaamheid, ook voor parttime eenzaamheid.

·       Een volwaardig gemeenschapshuis in het hart van Nieuw-Lotbroek.

·       PHB vraagt al jaren een plek voor jongeren. Deze zou op het voormalig terrein Broekland zijn gekomen. Wacht niet tot de huidige jongeren ouderen zijn!

·       Aanpak problematiek Heisterberg.

·       Het dumpen van matrassen, meubilair enz.; Partij Hoensbroeks Belang heeft een motie (een verzoek) ingediend om 1 keer per 2 maanden deze gratis op te halen om zo dumping tegen te gaan. Het wordt door het college serieus onderzocht.

·       Er moet meer “roering” in en rond ons Kasteel komen.

·       Onderzoek naar kamerverhuur en het “verkapte” kamerverhuur.

·       Kwalitatief beter groen onderhoud. Geen “kaalslag” maar verzorgend onderhoud.

 

Partij Hoensbroeks Belang staat voor Hoensbroek,  voor Lokale Democratie en Burgerbetrokkenheid. 

Bewoners zijn gevraagd om naar de bijeenkomsten  te komen en hun ideeën met de wethouder te delen. Daar is in grote getalen gehoor aan gegeven. Ook in Hoensbroek.

Wij roepen het College op, doe hier ook wat mee! 

 

Natuurlijk kan niet alles, maar wat kan wel!

 

20 november 2019

Vrijwilligerswerk
Mensen maken een mooie stad. Deze kreet is zo waar en toch zijn we ons niet altijd allemaal bewust van onze eigen rol. 
Wij vinden het allemaal belangrijk dat onze woonomgeving schoon is, dat alle voorzieningen werken, dat er genoeg te doen is voor jong en oud. Maar wat doen we hier zelf aan?
Veel verenigingen en stichtingen zijn op zoek naar vrijwilligers. Als je mensen vraagt waarom ze niet meedoen krijg je als antwoord; “geen tijd” of “dat moet de gemeente maar regelen”. Men weet niet dat het mensen uit de eigen wijk zijn die van alles regelen. Wat opvalt is dat het veelal dezelfde mensen zijn die je tegenkomt als vrijwilliger bij diverse projecten. Nieuwe aanwas is er bijna niet. Dit is doodzonde want vrijwilligerswerk is super waardevol. Niet alleen het werk wat je doet, maar ook wat je er voor terugkrijgt. Leuke contacten, een positief gevoel doordat je bijdraagt aan de samenleving en zelfs werkervaring die goed staat op je CV.
Vrijwilligerswerk is er in vele vormen. Er zijn mensen nodig die de handen uit de mouwen steken, zaken organiseren of bestuursleden zoals voorzitters, penningmeesters en secretarissen. De tijdsbesteding kan erg variëren. Je kunt vrijwilligerswerk doen dat aansluit bij jouw eigen hobby’s of juist iets heel anders omdat je iets wilt leren.
Wil je iets gaan doen maar weet je nog niet wat zoek eens contact met de buurtstichting. Zij hebben een overzicht van de verenigingen in de wijk en wat daar mogelijk is. Uiteraard kun je ook direct in contact treden met een vereniging om te praten over wat bij hen mogelijk is. Hoe dan ook mensen maken een mooie stad dus ook jij kan hieraan een bijdrage leveren.
Groet en tot de volgende “Hallo Hoensbroek!”

23 oktober 2019

Kopje thee op de Heisterberg?        

De afgelopen maanden bereiken ons steeds meer geluiden dat omwonenden zich zorgen maken over de situatie bij de Heisterberg.

In de periode van 1990-2013 was er sprake van overlast door bezoekers van coffeeshops, harddrugdeals en kamerverhuur. Triest dieptepunt was een geweldsdelict met zelfs dodelijke slachtoffers tot gevolg.

Dankzij operatie “Panda” met inzet van politie, handhavers, buurtbelangenverenigingen en allerlei ander instanties heeft de buurt de afgelopen jaren een betrekkelijke rustige periode gehad.

Echter sinds de komst van een theehuis in het voormalige pand van de Gildemeesters neemt de overlast voor de buurt weer toe.

De openingstijden van het theehuis zijn zeer ruim: dinsdag t/m vrijdag van 7.00 tot 2.00 en van zaterdag tot maandag tot 3.00 

Omwonenden ervaren een gevoel van onveiligheid en geven aan dat er zich zaken afspelen die niet wenselijk zijn.

Oorspronkelijk was er een vergunning aangevraagd voor een sisha-bar maar deze werd niet verleend. Verbazingwekkend is het feit dat er recentelijk een plaat op de vooruit heeft hangen met de vermelding sisha café?

Er is nu een landelijke regelgeving in de maak dat een waterpijp café wordt toegevoegd als openbare inrichting d.w.z. altijd vergunning plichtig waardoor de gemeente dit kan reguleren. 

Wij zullen het college aansporen om z.s.m. actie hierin te ondernemen.

Tot de volgende “Hallo”

 

25 septbemer 2019

“Ben je d’r weer ”

Dat vraagt een kind aan haar moeder, die veel meer aandacht heeft voor haar  telefoon dan voor haar kind. Tegenwoordig ziet men dat ouders hun kinderen een iPad voorzetten. Dan kunnen ze filmpjes kijken zodat  de ouders zelf met hun iPad/telefoon op sociaalmedia bezig kunnen zijn. Kunnen deze kinderen nog wel spelen, worden hun sociale contacten hierdoor minder? Laat de kinderen kind zijn, laat ze zichzelf zijn. 

Wat ik ook vaak zie zijn ouders met een kind in de kinderwagen een tweede kind er naast lopend en ondertussen alleen bezig met hun telefoon. Ze letten dus niet op hun “spruiten”. Zelf heb ik gezien dat een dergelijk gezin bijna omvergereden werd. Zij staken weliswaar bij een zebrapad over maar deden dat plotseling, keken niet links of rechts. De automobilist kon nog op tijd stoppen het had heel anders kunnen aflopen.

De vraag is dan, wie is er fout. Wettelijk de automobilist maar de ouders waren te druk met zich zelf bezig. De automobilist moet maar ruiken wanneer men van plan is om over gaan steken.

Hierbij kunnen we ons afvragen: “Wat doet dit met onze kinderen!”

 

Groet en tot de volgende “Hallo Hoensbroek!”

28 augustus 2019

(Online)winkelen

 Er is de afgelopen jaren veel commentaar op het verdwijnen van winkels in het centrum van Hoensbroek. Ondanks het feit dat er gelukkig nieuwe starters zijn die een zaak openen, vallen de lege panden steeds meer op. Deze zomervakantie werden we onaangenaam verrast met het feit dat op de markt opeens “La Plaza” haar deuren had gesloten. De zoveelste zaak die was verdwenen! 

 

Tijdens onze spreekuren klaagt men over het wegvallen van het aanbod. Men vraagt: wat doet de gemeente hieraan? Er wordt best veel gedaan: Het bestemmingsplan is gewijzigd om winkels meer te concentreren in het hart van Hoensbroek in de hoop een volwaardig centrum overeind te kunnen houden. Streetwise wordt ingezet om startende ondernemers te helpen en panden worden gebruikt om projecten van de gemeente letterlijk in de etalage te zetten.

 

De echte reden waarom ondernemers gedwongen zijn om te stoppen is dat zij niet voldoende verdienen op rond te komen. Wij kopen allemaal steeds meer online en steeds meer ondernemers zullen daarom genoodzaakt zijn om te stoppen.

Daarom een oproep: koop uw spullen in een lokale winkel  en ga lekker uit eten in uw eigen dorp! Zo behouden we een gezellig hartje Hoensbroek.

 

 Groet en tot de volgende “Hallo” 

26 juni 2019

30 km zones vloek of zegen?

Recentelijk was ik aanwezig bij een door de gemeente georganiseerde bijeenkomt bij de Aldi op de dr. M.L Kinglaan. Thema: verkeersoverlast veroorzaakt door te hard rijden.

Wist u dat landelijk gezien  al bijna 70% binnen de bebouwde kom een 30 km/h (zone) gebied is? Hierin zijn we duidelijk doorgeschoten.

De vraag is of  zo’n groot  aantal 30 km zone ‘s wel effectief is. Het is niet voor niks dat normaliter de politie pas bekeurd als er harder dan 50 wordt gereden.

De reden hiervan is dat een bekeuring binnen 30 km zone per uur nietig verklaard kan worden als de zone niet zodanig ingericht is. En omdat dit in de meeste  gevallen niet zo is  ...........

Een oplossing voor de aanpak van snelheidsduivels en het doorbreken van dit gedrag kan alleen maar door structureel te handhaven. 

Wist u dat de opbrengsten van geinde boetes voor het rijk zijn en niet voor de gemeente? Gemeente Heerlen is aan het onderzoeken of het juridisch mogelijk is om zelf bv flitspalen aan te schaffen en te kijken of de opbrengsten ten goede van de gemeentekas komen. 

Randvoorwaarde moet dan wel zijn dat de opbrengsten gebruikt worden voor het verbeteren van de infrastructuur. Bv meer en duidelijkere voetgangersoversteekplaatsen maar ook betere toegankelijkheid voor rolstoelen en scootmobiel.

Tot de volgende Hallo Hoensbroek!

29 mei 2019

Fouten

 

Die maken we allemaal!

Echter wat doet men er mee, wat leert men er van. Bij het OM worden fouten gemaakt, bijv. de moordenaar van Anne Faber, Michael. P. en meerderen die ter beschikking staan/stonden in afwachting van hun terugkeer in de maatschappij. Krijgen ze te veel vrijheid? 

Een andere man, die veroordeeld was voor meerdere zedendelicten, had in zijn cel/kamer 3 telefoons en een laptop om contacten te leggen met familie en anderen. Deze meneer had een handel in wapens! Te gek voor woorden toch? Kunnen dergelijke mensen wel terug in de maatschappij? Dat moeten wij ons afvragen. 

De Minister gaat onderzoeken hoe dit mogelijk is. Het onderzoek en afhandeling daarvan is al bekend. Dit is niet de eerste keer. Hij zal de behandelaren en de directie erop wijzen dat ze dit nooit meer mogen doen en vervolgens gaan we weer over tot de orde van de dag, onvoorstelbaar!

Ook in de gemeente Heerlen werden/worden fouten gemaakt zoals de zgn. “plaat”over het spoor van het Maankwartier, deze was door geleerden berekend en hoefde maar 16 cm dik te zijn. Foutje, uiteindelijk moest hij 60 cm dik zijn.

Dergelijk fouten worden ook met een foei-vingertje afgedaan en weer gaat men over tot de orde van de dag. 

 

Groet en tot de volgende “Hallo”

 

17 april 2019

Iedere stem telt

 

Nu wij dit schrijven zijn de provinciale verkiezingen achter de rug en hebben PVV en FvD behoorlijk terrein gewonnen in Limburg. Gelukkig was de opkomst in Heerlen dit keer iets gestegen, maar nog steeds slechts 47% was komen stemmen. Hopelijk gaan de volgende keer meer mensen stemmen.

 

Opvallend was hoe men na afloop van de verkiezingen reageerde. Veel mensen waren geschokt dat de rechtse partijen gewonnen hadden. Als PHB zijn wij niet rechts of links, zoals wij vaker communiceren, maar wij zijn wel voorstander van de democratie. Immers letterlijk betekent dit dat het volk heerst. 

Uw stem bepaalt en de meerderheid wint dat hebben wij zo afgesproken in dit land. De uitkomst zal niet iedereen altijd bevallen, maar om vervolgens mensen, die gekozen worden, te demoniseren en zelfs te bedreigen gaat te ver. 

 

Eenieder, die bereid is voor andere mensen op te komen en hun standpunten een stem te geven, verdient respect. Zij vertegenwoordigen immers een groep mensen die op hun gestemd hebben. 

 

Ben je het niet eens met een partij ga dan de dialoog aan of kom zelf in actie en steun de partij die jouw punten het beste vertegenwoordigd. Ga in ieder geval stemmen want immers iedere stem telt.

 

Groet en tot de volgende “Hallo”

 

20 feb 2019

Vertrouwen

 

Wat betekent vertrouwen!

 

Meerdere politieke partijen vragen zich af waarom steeds minder mensen gaan stemmen. Er worden kostbare onderzoeken gedaan en enquêtes gehouden om de oorzaak te vinden. 

Veelal met de conclusie dat mensen het vertrouwen in de politiek zijn kwijtgeraakt.

Voor Partij Hoensbroeks Belang betekent vertrouwen dat je open, eerlijk en betrouwbaar bent. Daar hoeven geen onderzoeken naar gedaan te worden. Kom na wat je belooft en zo bouw je vertrouwen op. Wij als politiek zijn aan zet om het vertrouwen van de burgers in de politiek terug te winnen. Dit kan alleen als wij actief de wijken ingaan en naar de mensen toegaan.

 

Partij Hoensbroeks Belang heeft als speerpunt in het verkiezingsprogramma staan dat zij minimaal 2 keer per jaar een inloopspreekuur houden. 

 

26 januari jl. was er een inloopspreekuur in het Breuker Hoes dat goed werd bezocht. Een korte opsomming van de besproken onderwerpen:

. Leegstand van winkels

. Meer hondenpoepbakken

. Jeugdoverlast

. Behoefte aan mogelijkheden dat men niet naar Heerlen moet voor bv Paspoort/ID-kaart/inlichtingen

. Aanpakken van straten waar te hard gereden wordt

. Aanpakken van afvaldumping bij containers

. Dat Boa’s iedereen over een kam scheren  (Verbaliseren) 

 

Er waren ook punten bij die kunnen worden doorgespeeld naar bijv. de Woonstichting, Veolia enz. 

 

Het belangrijkste is dat met de mensen samen wordt besproken wat aangepakt moet worden en daarbij eerlijk wordt teruggekoppeld wat kan en wat niet.

 

Zaterdag 23 maart a.s. hebben wij in de Brede maatschappelijk voorziening op Basisschool De Vlieger ( Mariagewanden) weer een inloopspreekuur. U ben van harte welkom tussen 13.00 en 16.00 uur.

 

Groet en tot de volgende “Hallo”

23 jan. 2019

“2019: een mooi nieuw jaar”

 

Het nieuwe jaar 2019 is net begonnen

Wat zal dit nieuwe jaar Hoensbroek brengen?

In ieder geval een nieuwe glijbaan voor Otterveurdt en het oude mijnspoor zal worden opgeknapt, er komen zelfs bruggen terug waar ze voorheen zijn weggehaald. Dit allemaal om de zogenaamde leisure lane mogelijk te maken. De muziekschool verhuist naar het centrum, hopelijk draagt dit bij om het centrum levendiger te maken en meer leerlingen te stimuleren muziek te gaan maken. Het ziet er naar uit dat wij wederom een mooi Oranjefestival gaan krijgen in 2019. Allemaal heel mooie ontwikkelingen.

 

In maart  zijn de Provinciale Verkiezingen. Wij hopen dat de opkomst hoger zal zijn dan vorige keer. Maak allemaal gebruik van uw stemrecht. 

 

Ontwikkelingen waar wij als PHB ons voor sterk blijven maken in 2019 zijn:

- Dat U uw gemeentezaken kunt regelen in Hoensbroek, er is hoop omdat de  nieuwe buurtsteunpunten hier misschien een rol in kunnen vervullen

- Een mooi kerstevenement met wellicht schaatsbaan in het Kasteel in de decembermaand

- Veiligheid op straat

- Goede, duidelijke en vooral tijdige communicatie naar de mensen toe vanuit de gemeente.

En nog vele andere punten.

 

Ook in 2019 geldt onze slogan: Wij gaan voor Hoensbroek

 

Wij wensen u een gelukkig maar vooral gezond 2019

 

Groet en tot de volgende “Hallo”

12 december 2018

Vuurwerkverbod: "betutteling of helaas noodzaak?" 

In de raadsvergadering van 28 november jl. werd een motie ingediend om voor de jaarwisseling vuurwerkvrije zones in Heerlen in te stellen rondom zorgcentra en dierenverblijven.

Deze motie werd ingediend omdat:

- Tijdens de jaarwisseling grote verstoringen van de openbare orde plaatsvinden

- Hierdoor een groot beroep wordt gedaan op de hulpdiensten, die vaak met geweld geconfronteerd worden.

- Jaarlijks veel slachtoffers vallen onder mensen en dieren.

 

Jammer dat het zover moet komen, veroorzaakt door een relatief kleine groep die schijnbaar niet verantwoord kan omgaan met de vrijheid van het afsteken van vuurwerk en het dus verpest voor de meerderheid.

 

De motie is echter op advies van de burgemeester ingetrokken omdat de overheid op dit moment bezig is met het opstellen van een landelijk vuurwerkbeleid. De kans is groot dat weer een stuk vrijheid verloren gaat.

 

Echter ook wij vinden dat de schade door het steeds zwaardere vuurwerk en daardoor toenemende overlast van mens en dier zwaarder weegt dan deze vrijheid.

 

Wij hopen in ieder geval op een rustige en veilige jaarwisseling en wensen U alvast fijne feestdagen en alles goede voor 2019 toe.

 

Tot de volgende "Hallo".

 

"Ook in 2019 blijven wij gaan voor Hoensbroek".

21 november 2018

Pro - Motie

De algemene beschouwing/begroting is achter de rug, de toch al zware rugzak moeten we blijven dragen! Partij Hoensbroeks Belang heeft zijn mening hierin gegeven en enkele moties ingediend. Een motie is een verzoek aan de wethouder waarin deze zijn of haar mening geeft. Indien nodig kan de gemeenteraad hierover stemmen. Meerderheid beslist.

 

Motie: vrijwilligersvergoeding

PHB wenst de teruggedraaide vrijwilligersvergoeding die nu 200 euro per jaar is, weer terug te brengen naar 1440 euro per jaar. Door de overheid wordt steeds meer inzet van vrijwilligers gevraagd. PHB vindt dan ook een redelijke vergoeding hierin gerechtvaardigd. Deze motie werd door de wethouder en de coalitiepartijen afgewezen!

 

Motie: MFC Nieuw-Lotbroek

Het college van Heerlen zegt in hun meerjarig plan dat men horecavoorzieningen in dorps, buurt en wijkcentra wilt behouden. Daar hoort ook het MFC bij! Het MFC staat te koop, geen koper dan slopen! Vraag van PHB, dat de gemeente Pro-actiever moet zijn om het MFC te verkopen. Deze motie is unaniem aangenomen!

 

Motie: Gemeentelijk Servicepunt

Binnen de gemeente komen buurtsteunpunten. PHB vraagt of er goed onderzocht kan worden dat er op gezette tijden een ambtenaar in deze buurtsteunpunten aanwezig kan zijn voor gemeentelijke vragen en handelingen. Deze motie is ook unaniem aangenomen!

 

Het gaat de goede kant op maar we zijn er nog lang niet!

 

Groet en tot de volgende "Hallo".

24 oktober 2018

“Zwerfafval in woonomgeving”

 

Voor veel bewoners is dit een van de grootste ergernissen. Ook in Hoensbroek zien we veel zwerfafval dat onze mooie woonomgeving vervuilt. Het vreemde bij dit onderwerp is dat niemand, indien gevraagd, dit ooit heeft gedumpt. 

 

Echter rotzooi in de natuur komt er niet vanzelf, dat doen wij! Vaak zie je dat mensen net buiten hun eigen schutting spullen neerzetten waarschijnlijk in de hoop dat de gemeente het weghaalt of onder het motto uit het oog uit het hart. 

 

Het dieptepunt was de afgelopen maand dat op het mijnspoor plastic zakken met bladeren erin werden gedumpt. Geen wietafval maar gewoon blad van de bomen. Wat bezielt iemand om dit te doen? 

 

Plastic vergaat niet in de natuur blad wel! Het is veel minder erg om bladeren in de borders te harken of te blazen dan vergaat het vanzelf. Maar om de moeite te nemen het in een plastic zak te stoppen? Waarom dan niet in de groencontainer of in de korven die de gemeente overal heeft opgesteld. 

 

Iemand vertelde dat dit komt omdat het ophalen van afval zo duur is maar in dit geval gaat dit argument niet op. Groenafval wordt GRATIS opgehaald. 

 

Laten we met zijn allen onze hele woonomgeving schoon houden dan genieten we er ook met z’n allen van.

 

Groet, en tot de volgende “Hallo” 

Voor vragen, 06-33645873

Ook als U lid wilt worden.

 

www.partijhoensbroeksbelang.nl

26 september 2018

“De Slak” Renovatie of sloop?

Begin dit jaar werd de wijk “De Slak” opgeschrikt door geruchten over sloopplannen.

Dit was voor PHB aanleiding om Woonpunt tevergeefs  een toelichting te ivm duidelijkheid voor de bewoners.

Wij hebben daarom destijds contact met de media gezocht en dat resulteerde in een publicatie in de Limburger van 15/2/2018: “Hoensbroekse mijnkolonie in spanning”. Hierin werd vermeld dat bewoners dit voorjaar te horen zouden krijgen wat er met de huizen zou gaan gebeuren. Inmiddels is het herfst en is er nog geen duidelijkheid.

De website van Woonpunt vermeld dat leegstaande woningen in de wijk beschikbaar zijn voor tijdelijke verhuur en er is ook een artikel over “nette tuinen en achterpaden”“.  Bij een rondgang door de wijk zijn we enorm geschrokken, het leek wel een getto in wording. De toestand van paden, groenvoorzieningen en achtertuinen (soms vuilnisbelt), zijn erbarmelijk en het wordt tijd dat Woonpunt daad bij woord voegt.

Het woongenot van goedwillende huurders wordt vergald door huurders die een loopje nemen met huisregels en een huurbaas die niets meer onderhoudt tot duidelijk is wat ze wilt. Woonpunt dient zo spoedig mogelijkheid haar verantwoordelijkheid te nemen en duidelijkheid te geven mbt de toekomst.

Van onze kant blijven wij hierop aandringen bij Woonpunt en verantwoordelijke wethouder. 

Groet, en tot de volgende “Hallo” 

Voor vragen, 06-33645873

Ook als U lid wilt worden.

 

www.partijhoensbroeksbelang.nl

29 augustus 2018

De Worstenhemel

Volgens de Heerlense SP moet er in het centrum van Heerlen snel een worstenhemel komen. PHB neemt niet aan dat er in de hemel worsten te krijgen zijn! Maar wie weet.... Wie gaat er gebruik maken van dit worstenpodium? Sprekers, musici, zangers-zangeressen, muziekgezelschappen, een spreekstalmeester van Roda of misschien wel de pastoor, die zijn schaapje Heerlen tot de orde wil roepen betreffende de tekorten van zijn gemeente.

 

Als je een dergelijk podium faciliteert, doe dat dan niet op Hemelhoogte. De genoemde gebruikers hoeven niet op de mensen neer te kijken die tijd is voorbij. Wordt er ook gedacht aan de decibels die voor overlast kunnen zorgen? En wie beoordeelt er, wie zich wel en wie zich niet in deze hemel mag begeven? Heerlen mijn stad heeft er 20.000 euro voor over.

 

Partij Hoensbroeks Belang ziet liever dat er een demontabele kiosk komt die men in de hele gemeente zou kunnen gebruiken, zodat sprekers, verenigingen enz. er in alle stadsdelen gebruik van kunnen maken. Waarom gaat het stadsbestuur niet met IBA (Internationale Bau Ausstellung) praten? Zij zijn er voor de samenleving en de stimulatie om projecten te realiseren. Pleinen, markten en parken genoeg waar een kiosk tot zijn recht zou kunnen komen. Een podium tussen de mensen voor alle mensen van Heerlen.

 

Groet en tot de volgende "Hallo".

27 juni 2018

En weer moeten we bezuinigen

De gemeente Heerlen staat voor een moeilijke opdracht. Er moet de komende jaren nog meer bezuinigd worden. Indien je meer uitgeeft dan je denkt te hebben dan zijn bezuinigingen te verwachten. Onvoorziene uitgaves kunnen weleens voorkomen, maar daarna moet het huishoudboekje weer op orde zijn. Partij Hoensbroeks Belang heeft vaker gezegd, wij begrijpen dat er bezuinigd moet worden, maar bezuinig daar waar dit het minste pijn doet. Er zijn en worden te veel uitgaves gedaan waar men vooraf beter over had moeten nadenken. Men begroot een te laag bedrag en later blijken de kosten vele malen hoger omdat men niet aan alles had gedacht. Kijk bijvoorbeeld naar lopende projecten zoals het maanproject en de Brede Maatschappelijke Voorziening in Lotbroek. Bij de BMV had men geen rekening gehouden met verhuiskosten, de sloopkosten en de inrichtingskosten (groen en infrastructuur (wegen)). Het gevolg er moet geld bij. Een ander gevolg: er moet op andere zaken bezuinigd worden. Subsidies worden minder en het kan best zijn dat er het komende jaar 2019 geen Oranjefestival in Hoensbroek zal zijn. De Hoensbroekse buurtstichtingen wilden een klein festival "Enne" organiseren, maar de financiële middelen rijken niet, dus ging het niet door. De gemeente is aan het "steggelen" met de organisatie van Holy Moly. er zou een te kort aan financiën zijn om het verlies op te vangen en de gemeente moet bijspringen.

Financiële tekorten leiden tot innovatie en creativiteit, zegt men. Nou dan kom maar eens op met die creativiteit!

Groet en tot de volgende "Hallo". 

30 mei 2018

Vuurwerk van Hoensbroeks Belang

21 maart jl. waren de gemeenteraadsverkiezingen. Er waren verliezers en er waren winnaars. Partij Hoensbroeks Belang is een van de winnaars; wij hebben er 1 zetel bij.

Wij hadden er 2 en nu 3 dat betekent dat men in Heerlen nog meer rekening met ons dient te houden. Wij willen U dan ook van harte bedanken voor uw vertrouwen en uw uitgebrachte stem op Partij Hoensbroeks Belang. Onze slogan was en is "Wij Gaan Voor Hoensbroek". Omdat wij 1 van de winnaars waren werden we uitgenodigd bij de bespreking voor de te vormen coalitie. Na enkele gesprekken begon de "badguy" (aangesteld als men je er eigenlijk niet bij wil hebben) onnozele vragen te stellen wat erop neer kwam dat er geen chemie met ons zou zijn ivm de herindeling Heerlen - Landgraaf, een andere reden was dat wij te veel waren het zou weleens kunnen dat de SP dan geen meerderheid in de coalitie zou kunnen krijgen. Op de markt in Hoensbroek was weer het Jaarlijkse Oranjefestival, voorafgaand was er voor de kleine kinderen de lampionnenoptocht, wederom georganiseerd door Partij Hoensbroeks Belang. Vanaf ons Kasteel lopen de kinderen met lampionnen onder begeleiding naar de markt, waar ter afsluiting van het Oranjefestival een prachtig siervuurwerk werd afgestoken. Vuurwerk dat behouden moet blijven.

Groet en tot de volgende "Hallo".

13 dec 2017 column PHB

Het huwelijk

Wie gaan er trouwen? Heerlen - Landgraaf of Heerlen - Brunssum - Landgraaf?

Het zou geen huwelijk uit liefde worden, maar een zakelijk huwelijk. Wat Landgraaf betreft is sprake van "een moetje". Partij Hoensbroeks Belang is geen voorstander van dit Huwelijk Dit hebben we bij de eerste huwelijksvoorbereidingen reeds kenbaar gemaakt. Onze redenen hiervoor? De ongebonden inwoner is eerder niet bevraagd. Zou er nu dan meer duidelijkheid zijn gekomen? Dat is de vraag, nu we weten hoe de verhoudingen zijn. Wederom blijkt dat cijfers op vele manieren uitlegbaar zijn. Een andere reden is het feit dat Heerlen en Landgraaf geen florissante bruidsschat meenemen. Het lijkt dat, als er een huwelijk komt, de Gemeente wellicht genaamd Heerland, in totaliteit meer te besteden krijgt. De vraag is waar wordt het geld aan besteed? Hoensbroek is al uitgehuwelijkt, dus wij weten waar we het over hebben! De euro's die er meer zullen komen, gaan vermoedelijk naar Heerlen-centrum en naar Landgraaf-centrum. Fijn voor deze centra, maar wie valt er buiten het huwelijksbootje? de overige stadsdelen waaronder Hoensbroek. De eerdere bruiden, de buitenwijken van Heerland, lopen risico naar het tweede plan te verdwijnen. Lang leve het bruidspaar? Gelukkig kwam het verlossende bericht: de bruiloft is gecanceld.. De eerdere bruiden zuchten opgelucht. Maar wie weet hoe het vervolg uit gaat zien.... de gemeente Parkstad of nog groter??? mIsschien moet onze gouverneur gaan oppassen een grote gemeente maakt een gouvernement enigszins overbodig.

29 nov 2017 column phb

Gemeente Heerlen hecht veel waarde aan het bewaken en verbeteren van de veiligheid en leefbaarheid van Heerlen/Hoensbroek.

Om dit te bereiken worden er onder andere BOA’s (buitengewoon opsporingsambtenaren) en TOEZICHTHOUDERS ingezet. Boa’s (werkzaam binnen Bureau Handhaving) zijn ambtenaren met opsporingsbevoegdheid. Dit houdt in dat zij de boa’s diverse strafbare mogen opsporen en indien nodig ook repressief kunnen optreden (Proces Verbaal geven). Denk hierbij bijv. Aan fout parkeren, hondenoverlast (poep), illegaal storten (huishoudelijk) afval, overlast jeugd/hangjongeren, maar ook aan meldingen inzake burenruzie of stank en geluidsoverlast.

 

De Boa’s zijn herkenbaar aan het blauw/zwarte uniform met de zichtbare tekst HANDHAVING. De Toezichthouders (werkzaam binnen Bureau Toezicht) houden TOEZICHT in de openbare ruimte. Dit geschiedt deels fysiek, maar ook deels digitaal (via cameratoezicht in de meldkamer). De Toezichthouders zijn bovendien bevoegd om op te treden inzake betaald parkeren. Als je verkeerd parkeert als je geen parkeergeld betaald kunnen zij een bon geven. De toezichthouders zijn herkenbaar aan het grijs/zwarte uniform met de zichtbare tekst TOEZICHT.

 

De medewerkers van Bureau Handhaving en Bureau Toezicht werken nauw samen met diverse partners in de wijk, Politie – Woonstichting – Buurtstichting enz enz. Heeft u een melding/klacht, bel tel: 5214045

 

Beste lezers, de Akerstraat Noord is nu helemaal open voor het verkeer en ziet er geweldig uit.

 

Groet en tot de volgende “Hallo”.

 

1 nov 2017 column PHB

Akerstraat Noord

Afgelopen zaterdag 7 oktober was het zo ver: de opening van de herstructurering Akerstraat-Noord te Hoensbroek. Ondanks het slechte weer; waren veel bewoners en participanten aanwezig. Wat weer laat zien hoe betrokken Hoensbroekenaren zijn bij hun omgeving.

Wat ging er aan vooraf: Natuurlijk veel overlast en minder inkomsten voor winkeliers en bedrijven. De communicatie tussen gemeenten en bewoners liet helaas weer te wensen over. Werd hiermee rekening gehouden? deels maar veel te weinig. Er zou onderzocht worden of er bij het tankstation een rotonde kon worden aangelegd, dit kon niet. Eerlijkheidshalve kan de gemeente Heerlen hier niets aan doen; het waren andere partijen die dwars lagen. Maar de communicatie kwam heel moeizaam op gang. Bij de start was zelfs de wethouder van openbare ruimte niet op de hoogte wat er allemaal speelde. Er werden raadsleden uitgenodigd om aandacht te vragen voor de problemen. De bewoners waren en zijn bezorgd. Zij geven aan dat het in hun straat niet goed gaat komen. Men is zeer bezorgd over de verkeersveiligheid. De weg is te smal en de fietspaden te breed, spiegels van auto's zijn er reeds afgereden. Al met al veel zorgpunten! Het optreden bij de opening van "The Wild Romance" zonder brood....was wel goed.

Groet en tot de volgende "Hallo".

6 sept 2017 column PHB

Respect

Rechters - Politie - Onderwijzend personeel enz. missen het respect. Respect betekent eerbied, ontzag, waardering voor iemands kwaliteiten, persoonlijkheid, prestaties of vaardigheden.

Helaas is dit respect grotendeels uit onze samenleving verdwenen. Het is niet goed te praten als een dronken bestuurder, mensen dood rijdt en hij zijn straf niet hoeft uit te zitten maar als ongewenst persoon het land moet verlaten. Dat criminele asielzoekers niet voor de rechter hoeven te verschijnen omdat zij dan niet uitgezet kunnen worden.

Wordt er te soft gehandeld door rechters en politie? De helft van de aangiftes bij de politie beland in de prullenbak. Ligt dat aan hen of aan de wetgeving?

In de jaren 70 heeft men de fout gemaakt om de juf en de meester met de voornaam aan te spreken, daar is het respectverlies al begonnen.

Het moet toch niet kunnen dat hulp en zorgverleners tijdens het uitoefenen van hun werk aangevallen worden! De politie kwam met de slogan die pet past ons allemaal. Maar die pet past ons NIET allemaal. Die past alleen de politie. We kunnen wel zeggen "respect dwing je af". Maar wordt het niet de hoogste tijd, voordat we niet meer terug kunnen?

Den Haag pas de wetten aan!

Groet en tot de volgende "Hallo".

juni 2017 column 3

Evenementen Hoensbroek

Iedereen die wij spreken vindt het belangrijk dat wijken en stadsdelen hun evenementen behouden. Het is bekend dat steeds minder tot geen subsidie door de gemeente Heerlen verstrekt kan worden.  Het gevolg is dat er steeds meer behoefte is aan vrijwilligers die de evenementen  organiseren.

 

Als voorbeeld: het Oranjefestival Gebrook.  Een mooi Hoensbroeks evenement, met als afsluiter de door PHB georganiseerde lampionnenoptocht met prachtig vuurwerk op de markt.  Aangezien het hele festival door vrijwilligers gedragen wordt en hier een te kort aan is, kan het zijn dat er het volgende jaar geen Oranjefestival meer bestaat! Dit zou doodzonde zijn.

 

Beste mensen hierin bevind zich de verantwoordelijkheid van ons allemaal.

Willen wij dat Hoensbroek ”leeft” zullen wij niet alleen kosten maar ook de inzet gezamenlijk moeten dragen. Partij Hoensbroeks Belang voelt die verantwoording. Wij zijn bij meerdere evenementen als vrijwilliger betrokken. Is het u wat waard om Hoensbroek aantrekkelijk te maken en te behouden? Meldt u zelf aan als vrijwilliger. Hoensbroek heeft een rijk verenigingsleven en er wordt vanuit deze verenigingen en buurtstichtingen veel georganiseerd. Er zit vast iets bij wat bij uw interesses aansluit. Bent u reeds actief als vrijwilliger: van harte bedankt en tevens een verzoek,

geef als vrijwilliger dat signaal door aan onze nieuwe generatie.  Betrek anderen bij dit dankbare werk. Uw aller inzet is hard nodig en zeer belangrijk: vrijwiligerswerk levert heel veel voldoening  en leuke contacten op. Wilt u meer informatie neem gerust contact op.

 

Groet en tot de volgende “Hallo”

Partij Hoensbroeks Belang

Tel: 06-33645873

Info@partijhoensbroeksbelang.nl

www.partijhoensbroeksbelang.nl


31 mei 2017 column 2

“Het stratencircuit”

Heerlen ontneemt de Verstappens hun racebaan!

Helaas moeten wij constateren dat er te veel “illegale” racebanen bestaan in Heerlen en Hoensbroek. Niet iedereen begrijpt de borden: 30 km zone of maximaal 50 km als snelheid aanhouden en gebruikt deze wegen als trainingscircuit. Dit moet worden aangepakt maar waar gaan we beginnen. Sponsorbelangen spelen een steeds grotere rol.

 

Gesprekken op de circuits Ridderhoenstraat en Nieuwstraat te Hoensbroek lopen al heel lang. De bewoners hebben toegangskaarten opgehaald  met handtekeningen, die aan de teambazen (lees het college) werden aangeboden. Er werden metingen verricht om hard aan te tonen dat er sprake is van een probleem. Er werd gereden op ultra-soft, dat gaat veel te hard als er maar 30 km mag. Er werd nagedacht wat te doen. De teambazen besluiten:”We doen niets in de Ridderhoenstraat en niets in de Nieuwstraat”.

Er moet toch ergens anders nog een circuit zijn en dat werd gevonden: in Meezenbroek, de Kasteellaan. De teambazen Peter van Zutphen en Nico Aarts moesten verschijnen en wat was hun conclusie? Hier gaan we in 2018 het ontstane circuit herinrichten. We gaan obstakels zoals drempels en bloembakken plaatsen, zodat hopelijk dit illegale circuit verdwijnt.  Mooi voor de bewoners van circuit Meezenbroek. De teambazen in de pitstraat zijn gelukkig. Toch nog een fijn circuit gevonden; beter in Heerlen dan in Hoensbroek.

Voor Hoensbroek geldt: De Safety-car staat klaar!

 

Groet en tot de volgende “Hallo”


10 mei 2017 column 1

Partij Hoensbroeks Belang is opgericht in 2014

"Waren er nog niet genoeg politieke partijen?" Ja, maar geen enkele partij kwam en komt specifiek op voor Hoensbroek.

De inwoners van Hoensbroek voelden zich niet gehoord in Heerlen. PHB was en is dus echt nodig. PHB wil vooral open, eerlijk zijn en dicht bij de bewoners staan. De partij bestaat uit mensen die wonen en/of werken in Hoensbroek. Wij zijn niet links of rechts maar gaan bij ieder onderwerp na: wat zou het beste zijn voor Hoensbroek. PHB is gestart met 2 zetels en heeft al veel zaken onder de aandacht gebracht  waaronder het oude gemeentehuis, het vandalisme bij de Aldenhof en de stadsdeelwinkel. Kijk voor meer onderwerpen op onze website www.partijhoensbroeksbelang.nl.

 

Wij willen dat Hoensbroek een fantastische plek is en blijft om te wonen en te werken. Waarbij het belangrijk is dat er goede voorzieningen zijn voor jong en oud.

Om dit te bereiken is meer invloed en input nodig. Dat kunnen we niet zonder uw hulp.  Vertel ons wat knelpunten in Hoensbroek zijn. Wat ons niet bekend is, kunnen we niet veranderen. U kunt ons bereiken via de website of 06-33645873.

 

Er is  nog zoveel in Hoensbroek te doen...... laten we dit samen oppakken.

Groet en tot de volgende "Hallo"