Veteranen mogen van Heerlen in Eldershoes blijven, verkoop van het pand gaat niet door

Veteranen mogen van Heerlen in Eldershoes blijven, verkoop van het pand gaat niet door

Veteranen van meerdere uitzendingen hebben baat bij de inloopfunctie van het Eldershoes in Hoensbroek, zegt secretaris Fred Oostdam (links). Afbeelding: BAS QUAEDVLIEG

Heerlen ziet af van de verkoop van het Eldershoes in Hoensbroek, dat de afgelopen jaren diende als inloophuis voor oorlogsveteranen. De veteranen zijn „enorm opgelucht.”

De veteranen kunnen gebruik blijven maken van het pand aan de Aldenhofstraat, dat zij al jaren in bruikleen hebben. B en W hebben besloten dat er vanaf volgend jaar wel een kostendekkende huur moet worden betaald, maar daar staat een subsidie ter hoogte van de huursom tegenover.

Geprotesteerd

Hun secretaris Fred Oostdam (65) zegt dat zij „enorm opgelucht” zijn. „Verkoop van het pand is van de baan.” Heerlen had het Eldershoes eerder op een lijst gezet van panden die zouden kunnen worden verkocht, omdat ze geen strategische waarde hebben voor gemeentelijke taken. De veteranen, gesteund door de raadsleden Ewout Tijdeman en Jan Horssels (PHB), hebben hier fel tegen geprotesteerd.

Lees ook: Brede steun in politiek voor behoud van Heerlens Eldershoes voor oorlogsveteranen

Het Eldershoes is een inloophuis voor veteranen van alle leeftijden die zijn uitgezonden op militaire missies naar oorlogsgebieden. Dit model inloophuis was het eerste in Nederland. De veteranen die hier komen, hebben er veel baat bij, zegt Oostdam. „Het is voor velen van ons een thuissituatie, waar we ons verhaal kwijt kunnen. Hier heb je aan een paar woorden soms al voldoende. Nooit krijg je het gevoel dat men denkt ‘daar heb je hem weer met z’n verhaal’.”

Generaties

De gemeente had in eerste instantie bedacht dat de gebruikers zich zouden kunnen aansluiten bij andere opvangplekken, als er geen ander pand kon worden gevonden. Oostdam: „Het Militaire Meetingpoint in Brunssum is vooral voor jongere generaties. Het G.O.C. (Geüniformeerden Centrum Parkstad, red.) in Kerkrade is voor iedereen die een uniform heeft gedragen en ook voor buitenlandse veteranen. Daar voelen wij ons niet thuis.”

PHB neemt klachten bijenpoep serieus

Onderstaand artikel stond 1 april 2020 in de krant als vervolg op eerdere artikelen. PHB vindt dat als 80 mensen klagen dit wel serieus bekeken moet worden.

Overlast in Hoensbroek: verontreiniging door bijenpoep wordt veroorzaakt door ‘reinigingsvlucht’ 

Overlast in Hoensbroek: verontreiniging door bijenpoep wordt veroorzaakt door ‘reinigingsvlucht’

Bijen hebben net als vogels geen boodschap aan autolak. Afbeelding: Chrisje Sieben

Het onderzoek naar bijenpoepoverlast in Hoensbroek is door de goegemeente met hoongelach ontvangen. Door mensen die er zelf geen last van hebben. Want zo gek lijkt zo’n enquête helemaal niet, nu bijen houden als liefhebberij oprukt en regels ontbreken.

Raadslid Jan Horssels (PBH) beleefde onlangs de gevleugelde ‘fifteen minutes of fame’, toen hij door RTL’s Editie NL werd bevraagd over bijenpoepoverlast in zijn geliefde Hoensbroek. Bij liefst elfduizend huishoudens was een brief op de mat gevallen. Naar aanleiding van klachten uit de wijk Nieuw Lotbroek - waar een handtekeningenactie was gehouden - wilde de gemeente Heerlen onderzoeken hoe ernstig de situatie was.

Stress

Jan Horssels had dat al met eigen ogen gezien. „Auto’s, kozijnen en ramen zaten onder. Mensen in de Ligtenbergstraat konden de was niet meer ophangen. Buiten zitten ging niet meer. Het geeft een hoop overlast en stress.”

In december was er een bewonersavond in Ons Trefcentrum. Daarbij waren ook Christian Klander, de imker over wie klachten waren binnengekomen, en de voorzitter van Imkervereniging Mijnstreek aanwezig. „Duidelijk werd toen dat we de exacte omvang van het probleem niet kennen”, antwoordt de gemeente op raadsvragen van Sita Bottenberg en Anita Hendriks (SP). Beiden vroegen zich af of de wethouder geen dringender zaken op zijn bordje heeft.

Winterslaap 

Het onderzoek werd uitgesteld tot de bijen uit hun winterslaap zouden komen. Zij vliegen pas uit zodra het 12 graden of warmer wordt. „Tijdens de eerste vlucht laten ze hun ontlasting van de winter direct vallen’’, vervolgt de gemeente. „Dit wordt de ‘reinigingsvlucht’ genoemd. De kans op overlast is dan ook het grootst direct na de winter. Aangezien bijen maximaal 2,5 kilometer van hun kast wegvliegen, is besloten om vanaf het adres van de betrokken imker een straal van 2,5 kilometer te trekken.’’

Overlast in Hoensbroek: verontreiniging door bijenpoep wordt veroorzaakt door ‘reinigingsvlucht’
Foto: ANP

Christian Klander, die de beschuldigingen verre van zich wierp, had er al op gewezen dat in en rond Hoensbroek meerdere imkers actief zijn. Eventuele overlast kan dus ook op andere plekken worden ervaren, concludeerde de gemeente. „Om een goed beeld te kunnen vormen van mate, locaties en bronnen van overlast, is besloten het onderzoek in heel Hoensbroek uit te voeren.’’

Prettig wonen

Wie gaf opdracht, wilden beide SP’ers nog weten. Volgens de gemeente betrof het geen collegebesluit, maar het nakomen van gemaakte afspraken. „Iedereen wil prettig wonen. Of het om verkeersoverlast gaat, criminaliteit, hondenpoep, duivenoverlast of zoals in dit geval tachtig mensen die overlast ervaren door bijenpoep. Overlast is vervelend en verstoort relaties in de samenleving.”

Het stadsbestuur voelt weinig voor een verbod of aanscherping van de APV, leerde afgelopen jaar al de reactie op een burenruzie in Schaesbergerveld. Daar is een bijenkast in een buurttuin gepland, pal naast een springkussen. „Met elkaar in gesprek gaan en luisteren is altijd de beste oplossing”, antwoordt de gemeente.

Jan Horssels begrijpt dat Heerlen de komst van meer bijen toejuicht. „Van de bijenvolken in het Ridder Hoenpark en het kasteel in het Aldenhofpark heeft niemand last gehad. Maar als dat wel het geval is, moet de gemeente kunnen optreden.’

VNG Magazine nummer 2, 7 februari 2020

Auteur: Rutger van den Dikkenberg | Beeld: Martine Sprangers

Diana Ramaekers, Sjef Diederenpark, Hoensbroek

Fred Daamen (Partij Hoensbroeks Belang), raadslid
 

BuitenBeeld Vuurvogel Sjef Diederen

De troubadour van Hoensbroek

 

Troubadour Sjef Diederen schreef liederen over het Zuid-Limburgse leven van alledag. Over het werk in de mijnen, bijvoorbeeld, maar ook lokale gebeurtenissen werden bezongen. Na zijn overlijden in 2012 zamelden de inwoners van Hoensbroek geld in voor een monument voor de lokale bekendheid. ‘Die man verdiende gewoon een herinneringsbeeld', zegt Fred Daamen, raadslid in Heerlen voor de Partij Hoensbroeks Belang (PHB). Het monument kreeg een plek in wat nu het Sjef Diederenpark heet.
Diederen was een ‘man van het volk’, die zich bewoog tussen de lokale bevolking en makkelijk te benaderen was. ‘Hij maakte heel simpele muziek, maar wist mensen daarmee wel te raken.’ De zanger werd op jonge leeftijd klaargestoomd voor het werk in de mijnen, maar koos voor de gitaar. Zijn hit Geneet van ’t Laeve is een evergreen in Limburg. Daamen: ‘Tijdens mijn jeugd werd dat veel gedraaid. Het is nostalgie als ik het nu weer hoor.’
De volkszanger was overal in de omgeving. ‘Je zag hem altijd met zijn gitaar,’ herinnert Daamen zich.
Het raadslid zet zich als vrijwilliger in voor buurtwerk. ‘We organiseerden eens een themadag voor ouderen, toen heb ik Sjef benaderd. Hij kwam, dat was geen enkel probleem. Ik denk nog met veel plezier terug aan de stimmung die hij teweegbracht’.

De gemeente Heerlen stelde budget beschikbaar voor het monument, op voorwaarde dat de inwoners van Hoensbroek zelf ook geld inzamelden. De broer van Diederen werd erbij betrokken, en er werden stukken van de troubadour zelf geveild: handgeschreven en gesigneerde liedteksten bijvoorbeeld, maar ook de Gouden Narrenkap, de hoogste onderscheiding tijdens carnaval. ‘Die hangt nu in het stamcafé in Hoensbroek waar hij altijd optrad,’ zegt Daamen.

Oorlogsveteranen willen Eldershoes in Hoensbroek niet opgeven als inloophuis

Oorlogsveteranen willen Eldershoes in Hoensbroek niet opgeven als inloophuis

Fred Oostdam, Ivo van der Weele en Jos Dekker (v.l.n.r) maken zich sterk voor behoud van het Eldershoes in Hoensbroek. Afbeelding: Bas Quaedvlieg 

Heerlense oorlogsveteranen vrezen dat ze hun pand in Hoensbroek moeten verlaten. Het Eldershoes is het oudste inloophuis voor oud-miltairen die naar oorlogsgebieden zijn uitgezonden. 

Eind oktober ontving de stichting van de gemeente Heerlen een ‘voornemen tot opzegging van huur’ van het inloophuis aan de Aldenhofstraat. Een datum werd niet genoemd. Wel werd gesteld dat de gemeente andere plannen met het pand heeft. Zodra nieuwe huisvesting in Brunssum geregeld en beschikbaar is, moeten de veteranen het Eldershoes verlaten, schreef de teamleider Beleid Maatschappij.

Verkopen

Veteraan Fred Oostdam (64) vernam al eerder dat Heerlen een paar honderd panden wil verkopen en dat het Eldershoes daar bij hoort. „De gemeente liet eind 2018 schriftelijk weten dat is gekeken naar een ander pand voor ons, maar dat dat in Heerlen niet is gevonden. Vervolgens is kennelijk met Brunssum afgesproken dat wij daar bij het nieuwe Militare Meeting Point (MMP) terechtkunnen. De gemeente zou meebetalen aan de verbouwing.”

Woonkamer

Stichtingsvoorzitter Ivo van der Weele (36) en oudgediende Jos Dekker (77) betogen dat het MMP niet te vergelijken is met hun Eldershoes. Dekker: „Hier hebben we twee keer in de week een woonkamer met heel veel aanloop en boven een museumpje. Daar is het alsof je een zaaltje huurt. We zijn hier erg aan gehecht. Daarom blijven we in de koude maanden een dag dicht om op stookkosten te besparen.” Van der Weele (36) benadrukt dat nut en noodzaak zijn aangetoond. „Dit is de blauwdruk voor andere inloophuizen, een plek waar veteranen elkaar opvangen. ”

Voorgeschiedenis

De veteranen roepen de voorgeschiedenis in herinnering. Van woningcorporatie Voorzorg kregen ze het pand in 2002 in bruikleen. In 2012 ging het pand over naar de gemeente, om een nieuwbouwplan mogelijk te maken waarvoor ook het rijtje panden vanaf het politiebureau zou worden gesloopt. Daar kwam niks van terecht. 

De gemeente is verzocht de bruikleen intact te laten. Het Hoensbroekse raadslid Jan Horssels (PHB) maakt zich daar nu sterk voor. Hij heeft de kwestie geagendeerd voor een commissievergadering, komende woensdag. „Als je ziet hoe goed dit functioneert, zou de gemeente de veteranen erin moeten laten.”

Verhuizing

Het Eldershoes behoort tot de panden die geen strategisch of kernbezit zijn, stelt de gemeente in een reactie. „Vandaar het voornemen om te verkopen.” Verhuizing naar een buurgemeente zou niet zo vreemd zijn. „Aangezien de doelgroep uit de hele regio komt.”

Het bestuur heeft maandag met wethouder Peter van Zutphen (Welzijn, SP) gesproken. Daar is voor het eerst aangegeven dat de stichting het Eldershoes ook voor een symbolisch bedrag zou kunnen kopen. „Die mogelijkheid zal nu worden onderzocht.”

Stadsdeel Hoensbroek krijgt vermelding op apart bord langs A76 vóór turborotonde Buitenring

Stadsdeel Hoensbroek krijgt vermelding op apart bord langs A76 vóór turborotonde Buitenring

De juiste route om vanuit Geleen de Buitenring naar Hoensbroek te pakken. Afbeelding: Buitenring

Hoensbroek krijgt een vermelding op een bord op de snelweg A76 richting de turborotonde op de Buitenring. Nu moet verkeer dat vanuit Geleen Hoensbroek als bestemming heeft de richting Brunssum/Landgraaf aanhouden.

Dat meldde wethouder Charles Claessens (Verkeer, CDA) woensdag in de raadsvergadering. De vermelding zal niet op de grote afritborden komen, maar op een extra bord dat aan de A76 geplaatst wordt. „Op dit bord wordt de tekst ‘Heerlen-Hoensbroek: route ring N300’ gedrukt”, zegt Claessens.

Stadsdeel 

De vermelding van Hoensbroek op de borden is geen vanzelfsprekendheid. Rijkswaterstaat stelt zich op het standpunt dat wijken en stadsdelen niet op afritborden worden vermeld. Omdat Hoensbroek als stadsdeel wordt gezien, komt die naam niet op het grote afritbord terecht. Claessens: „Rijkswaterstaat heeft begrip voor de situatie van Hoensbroek en in overleg is besloten het extra bord te plaatsen.”

Lees ook:Automobilisten rijden Hoensbroek voorbij; partij wil plaatsnaam terug op borden A76

Wanneer het bord geplaatst wordt, kan de provincie Limburg die het Buitenring-project leidt, nog niet zeggen. Partij Hoensbroeks Belang (PHB) kaartte de kwestie aan door een motie in te dienen, die woensdag unaniem werd aangenomen. De partij constateerde dat mensen met bestemming Hoensbroek doorrijden richting Heerlen en de route via de Buitenring missen, omdat zij het volgen van de borden naar Brunssum en Landgraaf niet logisch vinden.

Automobilisten rijden Hoensbroek voorbij; partij wil plaatsnaam terug op borden A76

Automobilisten rijden Hoensbroek voorbij; partij wil plaatsnaam terug op borden A76

De weg die je moet volgen om via de turborotonde naar Hoensbroek te gaan. Volgens PHB missen mensen met bestemming Hoensbroek deze afrit en rijden ze door. Afbeelding: Buitenring

Als het aan Partij Hoensbroeks Belang (PHB) ligt, keert de plaatsnaam Hoensbroek snel terug op de afritborden aan de A76. Daartoe dient de partij woensdagavond in de gemeenteraad een motie in. 

De turborotonde bij de Buitenring bij Nuth is nog maar een paar weken open en bij Partij Hoensbroeks Belang hebben zich al mensen gemeld die Hoensbroek voorbij zijn gereden. De reden: Hoensbroek staat niet vermeld op het afritbord van de A76 naar de Buitenring.

Systeem

„Mensen die uit de richting Beek en Geleen komen en de weg niet kennen, rijden vaak door omdat ze nog de oude afrit willen pakken. Maar die is er niet meer”, vertelt PHB-raadslid Fred Daamen. „Daar stonden vroeger Nuth en Hoensbroek vermeld. Om in Hoensbroek te komen moet je nu de turborotonde pakken, maar dat je zo ver voor Hoensbroek al van de snelweg af moet, zit bij de meeste mensen nog niet in het systeem.”

Lees ook: Turborotonde Nuth open: eindelijk weg met de spaghetti van wegen

Momenteel staan er, komende vanuit Geleen, nog gele tijdelijke wegwijzerborden voor de afrit naar de turborotonde. Zij vermelden de plaatsen Brunssum, Landgraaf, Nuth en Schinnen. Daamen: „Wie naar Hoensbroek wil, moet nu de richting Brunssum en Landgraaf aanhouden. Dat is voor veel mensen onduidelijk en onlogisch. Ze rijden vaak rechtdoor.”

Verzoek

Als de motie wordt aangenomen moet het Heerlense stadsbestuur een verzoek bij instanties als de Provincie Limburg, opdrachtgever voor de Buitenring, en de gemeente Beekdaelen indienen. „De plek waar dat bord komt te staan ligt namelijk niet in de gemeente Heerlen”, zegt Daamen. „En we denken dat een verzoek van een instantie als de gemeente sterker overkomt dan van één politieke partij uit Hoensbroek.”

De actie van PHB moet er niet alleen toe leiden dat Hoensbroek een plekje op de tijdelijke gele bebording krijgt. „Ook als er later definitieve blauwe borden worden geplaatst willen we Hoensbroek daarop terugzien.” De provincie Limburg kon dinsdag niet aangeven welke plaatsnamen er volgens de plannen op de definitieve bebording komen te staan.

Sentimenten

Hoensbroekenaren die mensen op bezoek krijgen en ondernemers hebben zich bij PHB gemeld. „Zij merken dat mensen moeite hebben om de weg naar Hoensbroek te vinden. Bij de signalen die we binnen krijgen merken we ook de sentimenten dat Hoensbroek sinds de fusie met de gemeente Heerlen altijd op de tweede plaats komt. Die emotie snappen we, maar die hebben we buiten de motie gelaten. Maar het is duidelijk dat het gevoelig ligt.”

De motie heeft een goede kans van slagen. Daamen laat weten dat de Ouderen Partij Heerlen, CDA, PvdA en GroenLinks de motie ondersteunen. „En dan hebben we maandagavond nog overleg met de oppositiepartijen. Daar verwacht ik dat we benodigde resterende stemmen voor deze motie wel binnenkrijgen.”

artikel in de limburger en op 18 oktober besteedde ook L1 radio en RTl/editie nl hier aandacht aan

Bijenpoep zorgt voor overlast in Hoensbroek, gemeente gaat bemiddelen

Bijenpoep zorgt voor overlast in Hoensbroek, gemeente gaat bemiddelen

Bijen worden actief bij een temperatuur van twaalf graden. Afbeelding: ANP

Een wijk in Hoensbroek klaagt over uitwerpselen van grote aantallen bijen. Er zijn tachtig handtekeningen opgehaald tegen een imkerij. De gemeente gaat bemiddelen. 

Omwonenden van een imkerij in de wijk Nieuw-Lotbroek zeggen al jaren overlast te ondervinden door bijen. Ze zien de insecten niet, maar wel hun uitwerpselen. De buurtbewoners vragen de gemeente om in te grijpen. 

Stress

Raadslid Jan Horssels (PHB) vraagt de gemeente te onderzoeken of imkerijen uit de bebouwde kunnen worden verwijderd. Horssels: „Het gaat hier om een imker met dertig kasten à 50.000 bijen. Dan heb je het over 1,5 miljoen bijen. Bewoners hebben al lang last van de uitwerpselen. Auto’s, kozijnen en ramen zitten onder. Deze mensen kunnen de was niet meer buiten hangen. Buiten zitten gaat niet meer. Bijen worden vanaf twaalf graden actief. Het geeft een hoop overlast en stress.”

Rijdende Rechter

Het is bewoners niet gelukt een goed gesprek aan te gaan, zegt Horssels. „Volgens de imker gaat het niet om zijn bijen. Vervolgens is contact gezocht met de het tv-programma Rijdende Rechter, maar de imker wenste ook daar niet aan mee te werken. De bewoners beseffen dat bijen nodig zijn voor verstuiving. Met enkele kasten heeft men geen probleem. Maar 1,5 miljoen bijen in een woonwijk gaat te ver.”

Het zou gaan om Imkerij Gebrook. Eigenaar Christian Klander weerspreekt de lezing van Horssels en de klagers. „Geen buurtbewoner heeft bij mij aangebeld. Ik heb afgelopen zomer wel twee handhavers aan de deur gehad. Een week later belde de Rijdende Rechter. Ik heb meteen vijf grote kasten weggehaald, dan kan het niet aan mij liggen. Ik wil absoluut geen overlast veroorzaken en heb bij mij in de straat rondgevraagd. Daar had niemand last. Sommigen wisten niet eens dat ik bijen houd.”

Handhavers

Twee weken geleden kreeg Klander weer handhavers aan de deur, samen met de buurtregisseur. Hij is ervan overtuigd dat het probleem niet van zijn bijen komt. „Een bij vliegt in een straal van maximaal drie kilometer van de kast. Er zijn in Hoensbroek, Brunssum en Amstenrade nogal wat imkers actief. Dat getal is ook absurd. Ik heb hier op het hoogtepunt nooit meer dan hooguit 300.000 bijen gehad. Nu staan er alleen nog kleine kasten.”

De gemeente heeft een infoavond met de imker belegd. Klander heeft de imkervereniging geïnformeerd.

Artikel in Limburgs Dagblad en Algemeen Dagblad nav vragen PHB in raadsvergadering 25 september 2019

Vrouw uit Hoensbroek met thuiszorg lag een week dood in huis

Vrouw uit Hoensbroek met thuiszorg lag een week dood in huis

Afbeelding: ANP

Een 51-jarige vrouw uit Hoensbroek heeft eind augustus een week dood in huis gelegen. In die periode zou er drie keer een zorgverlener aan haar deur moeten komen, maar door vakantie zou dit niet gelukt zijn.

De kwestie werd aangekaart door raadslid Jan Horssels van Partij Hoensbroeks Belang (PHB). Toen hij van de situatie hoorde, zocht hij contact met zorginstantie Stand-By, die voor de gemeente de Wmo uitvoert. Stand-By verwees hem door naar de gemeente.

Openbaarheid

Horssels probeerde via wethouder Peter van Zutphen (Volksgezondheid/Wmo, SP) opheldering te krijgen. Ontevreden hoe hij dit afhandelde, zocht Horssels de openbaarheid door bij de afgelopen raadsvergadering een serie vragen over het incident in gang te zetten.

Omdat Horssels bij die vergadering om gezondheidsredenen afwezig was, stelde PHB-raadslid Miriam Schreurs de vragen. „De vrouw werd 28 augustus levenloos in haar huis aangetroffen, waar zij minimaal een week heeft gelegen. Er kwam drie keer per week hulp. Die week was er echter niemand vanwege vakantie. Begrijpelijk, want ook zorgpersoneel heeft recht op vakantie. Bij ons roept dat de vraag op of er niets geregeld is om een kwetsbare groep die afhankelijk is van zorg in de gaten te houden.”

Beroepsgeheim

Schreurs riep op om vooruit te kijken naar de komende vakantieperiode om herhaling te voorkomen. Wethouder Van Zutphen gaf aan van het geval op de hoogte te zijn en sprak van een trieste situatie. „Maar om hier in een raadsdebat een trieste en persoonlijke situatie te bespreken, dat kunnen en dat mogen we niet. De mensen die hulp verlenen zijn gebonden aan hun beroepsgeheim, en dat geldt ook voor de gemeente.”

De PHB wilde weten of er onderzoek naar het incident is gedaan. Dat bevestigde de wethouder, die de suggestie van de hand wijst dat de vrouw als gevolg van vakantie een week geen zorg ontving. „Er is onderzoek gedaan door de toezichthouder Wmo, in dit geval de GGD. Die heeft geconcludeerd dat dit een triest geval is, maar dat er geen aanleiding is tot een nader onderzoek.”

Probleem

Dat een openbaar raadsdebat niet de plek is om zo’n persoonlijk geval te bespreken vond ook SP’er Ron Meyer. „Er wordt van alles gesuggereerd en ik vind het terecht dat het college zo reageert. Wat ik wel wil weten is: is dit een symbool voor een collectief probleem? Als dat zo is hebben we namelijk wel een debat.”

Horssels laat weten dat hij niet tevreden is met de beantwoording. „Het kan niet zo zijn dat als men het achterste van de tong moet laten zien bij iets dat in zijn nadeel werkt, men gaat schermen met de zwijgplicht en privacy. Ik wil het onderzoeksrapport zien en voor mij is deze zaak nog niet afgehandeld.”

PHB wil uiteraard dat de hoensbroekse optocht wordt uitgezonden op TV zodat iedereen er van kan genieten (bron limburgs dagblad 23/9/19)

Zes partijen willen jaarlijks bedrag voor uitzending van drie Heerlense carnavalsoptochten

Zes partijen willen jaarlijks bedrag voor uitzending van drie Heerlense carnavalsoptochten

Afbeelding: Luc Lodder

Met het vrijmaken van 35.000 euro per jaar moeten de carnavalsoptochten in Heerlen-centrum, Hoensbroek en Heerlerheide de komende vier jaar op televisie worden uitgezonden. 

Een motie om dat mogelijk te maken wordt woensdagavond in de gemeenteraadsvergadering ingediend door de OPH, Partij Hoensbroeks Belang (PHB), VVD, D66, Stadspartij en PvdA. De partijen vinden dat het uitzenden van de optochten Heerlen positief op de kaart zet.

Mindervaliden

Ook moeten ouderen, mindervaliden en zieken die zelf geen optocht kunnen lopen of bekijken deze op televisie kunnen zien. Van de 35.000 euro is het grootste gedeelte (22.500 euro) bestemd voor de optocht in de Heerlense binnenstad. Deze wordt de laatste jaren live door L1 uitgezonden. Voor de optochten van Hoensbroek en Heerlerheide is allebei 6250 euro beschikbaar. Daarvoor wordt RTV Parkstad genoemd als partner om deze optochten uit te zenden.

In het verleden maakten partijen als PHB en D66 zich sterk om een jaarlijks budget voor het uitzenden van de carnavalsoptochten te reserveren. Met de motie willen de indieners voorkomen dat de gemeenteraad ieder jaar weer een besluit moet nemen.

Kosten 

In 2011 klopte carnavalsvereniging De Winkbülle aan bij de gemeente, omdat zij de kosten van de live-uitzending niet kon dragen. De gemeente sprong toen met een bedrag van 18.000 euro bij. Sindsdien is er jaarlijks een subsidie beschikbaar.

Als de motie wordt aangenomen, zal de gemeente Heerlen het bedrag van 2020 tot en met 2023 in de begroting reserveren. De zes partijen die de motie indienen hebben samen zeventien zetels en dat is niet voldoende voor een meerderheid in de raad. Ze zullen woensdagavond dus op zoek moeten naar twee extra stemmen. De overige partijen hebben nog geen keuze gemaakt of ze de motie willen steunen.

20 feb. 2019 Hallo; vragen inzake de Slak. Gelukkig is er ondertussen meer duidelijkheid

Slak nieuws 13 febr. 2019 Limburger

PHB in de media

Hallo 23 jan 2019

Hallo 24 oktober 2018

Hallo 30 mei 2018

Hallo 14 mrt 2018

Jan als lijsttrekker in Hallo Hoensbroek nov2017


Artikel over Hans in Hallo Hoensbroek jan 2017

Artikel over Jan in Hallo Hoensbroek 28 sep 2016

Algemene beschouwing 2016 PHB haalt krant

PHB had 3 speerpunten in de algemene beschouwingen, een belangrijke was dat we de stadsdeelwinkels terug willen hebben zodat dienstverlening verbeterd wordt. Hiervoor hebben we een handtekeningenactie gehouden en samen met een motie hebben we de handtekeningen aangeboden, dit leidde tot een artikel in de krant, zie hieronder.