Anbi gegevens


Partij Hoensbroeks Belang is een door de Belastingdienst aangewezen als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Hierdoor zijn uw bijdragen aan PHB fiscaal onder voorwaarden aftrekbaar. Door een schenkingsovereenkomst af te sluiten is uw jaarlijkse bijdrage zelfs volledig aftrekbaar. 

De naam van de instelling

Partij Hoensbroeks Belang

 

KvKnummer

58608915

 

RSIN (RSIN staat voor Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Identificatie Nummer)

8531.11.327

Bankrekeningnummer

Contributie: NL48INGB0006111514

 

Post- of bezoekadres van de instelling

Partij Hoensbroeks Belang

St.Janstraat 53

6431 ND  HOENSBROEK

Telefoonnummer: 06-33645873

 

Doelstelling ANBI

Wij zijn een vrij jonge politieke partij, opgericht in 2014. De reden was dat wij ontevreden waren met de manier waarop de bestaande politieke partijen omgingen met de belangen van ons mooie Hoensbroek. Wij zijn betrokken bij onze woonomgeving en willen graag opkomen voor Hoensbroek binnen de Heerlense politiek. 

Het beleidsplan is een partijprogramma wat gepubliceerd wordt op deze website en is te vinden onder de kop: " Waarom PHB" "Programma 2018-2022".

 

De geldmiddelen van de partij bestaan uit

Contributies; De contributie voor onze leden bedraagt 12,50 euro per jaar. 
Donaties en schenkingen; deze worden geworven middels persoonlijke contacten

 

Functie en namen van de bestuurders

Op deze website staan de namen van ons bestuur met hun foto gepubliceerd onder "over ons" "dagelijks bestuur".

 

Beloningsbeleid

PHB kent geen apart beloningsbeleid. Bestuurders ontvangen geen vergoeding van de partij behalve een onkostenvergoeding voor gemaakte kosten.

 

Politieke vertegenwoordigers krijgen een vergoeding conform de geldende wet- en regelgeving. 

 

Actueel verslag uitgeoefende activiteiten

PHB kent geen jaarverslag, onze resultaten van onze acties en wat wij allemaal bereiken wordt gedeeld via onze website.